Gå til Indhold
Find kurser og aktiviteter
Vælg kommune^

Italiensk - Niveau 5

23-09-2020
15:30 Onsdag
Odense C
Optager løbende
Italiensk - Niveau 5
Undervisningsmidler: forskellige autentiske italienske romaner, noveller, artikler, opera-librettoer, arier og andre sangtekster, som du vælger underkursusforløbet i samråd med de andre deltagende kursister, suppleret med udvalgte kapitler fra lærebogen "La Grammatica".
På kurset får du indlært det italienske basisordforråds 6000 hyppigst brugte ords udtale, betydning, bøjning og brug, hvorved du får god mulighed foratvidereudvikle og forbedre dit almene italienske ordforråd, at træne din evne til at præsentere kendte temaer og redegøre for kendte problemstillinger på et klart og nogenlunde flydende italiensk, samt at opøve sikkerhed i at føre selvstændige meget komplicerede samtaler og diskussionerpå sproget.

Du vil lære:

at kunne forstå almindeligt standardsprog, også når baggrunden ikke er klart defineret, og talen er mere ustruktureret eller en smule dialektpræget,
at kunne følge tv- og radioudsendelser og film på målsproget, stort set uden besvær,
at kunne udtrykke dig flydende og stort set ubesværet på et nuanceret standardsprog,
at kunne fremlægge dit synspunkt og deltage i en diskussion med indfødte, uden at disse skal tage særligt hensyn til dine sproglige evner,
at kunne holde et oplæg eller foredrag på et klart og tydeligt standardsprog,
at kunne læse stort set alle tekster (både skønlitteratur, artikler og almindeligt fagsprog) og også kunne forstå mere indviklede detaljer i teksten,
at kunne tilpasse din sproglige stil til en given anledning og modtager.

For at kunne følge italienskundervisningen på 5. niveau skal du mestre det italienske basisordforråds 3000 hyppigst anvendte glosers udtale, betydning, bøjning og brug (herunder verbernes bøjning og brug i alle tider, måder, aspekter og diateser).Undervisningssted:
Paarup Aftenskole
Pakhusgården 18
5000 Odense C

Ugedag:
Onsdag
Næste mødegang:
23-09-2020 kl. 15:30
Underviser:
Niels Paulsen Bonde
Lokale:
Lokale 4
Holdnr:
20-717A
Lektioner:
60
Mødegange:
30

Kontakt kursusudbyder:
DOF Paarup Aftenskole
5000 Odense C
T: 66 13 00 82
E: info@paarupaftenskole.dk

Italiensk - Niveau 4

23-09-2020
17:00 Onsdag
Odense C
Optager løbende
Italiensk niveau 4
Grundbog: Passaparola 2, lektion 24-44 og Capito 2, lektion 36-52
På kurset får du indlært det italienske basisordforråds 3000 hyppigst brugte ords udtale, betydning, bøjning og brug, hvorved du får god mulighed for at opbygge større italienske ordforråd og lære at føre selvstændige mere kompliceredeog mereambitiøse samtaler på sproget.
Du vil lære:

at kunne forstå også mere indviklet men klart struktureret tale og instruktioner på et naturligt standardsprog talt i almindeligt tempo - dog uden alt for komplicerede vendinger og inden for almindelige emner,
at kunne følge og forstå det væsentlige indhold i tv- og radioudsendelser som f.eks nyheder eller reportager, samt forstå pointen i en film på målsproget,
at kunne deltage aktivt i diskussioner med indfødte sprogbrugere om almindelige emner og udtrykke din mening på et nuanceret standardsprog,
at kunne læse almindelige, skønlitterære tekster og sagprosa på et almindeligt standardsprog.

For at kunne følge italienskundervisningen på 4. niveau skal du have have kendskab til det italienske basisordforråds 2000 hyppigst anvendte glosers betydning, bøjning og brug (dog kun verbernes bøjning og brug i måden 'indicativo' i alle tider, aspekter og diateser).Undervisningssted:
Paarup Aftenskole
Pakhusgården 18
5000 Odense C

Ugedag:
Onsdag
Næste mødegang:
23-09-2020 kl. 17:00
Underviser:
Niels Paulsen Bonde
Lokale:
Lokale 4
Holdnr:
20-715
Lektioner:
60
Mødegange:
30

Kontakt kursusudbyder:
DOF Paarup Aftenskole
5000 Odense C
T: 66 13 00 82
E: info@paarupaftenskole.dk

Italiensk - Niveau 6

23-09-2020
18:30 Onsdag
Odense C
Optager løbende
Italiensk på niveau 6 (kræver kendskab til alle sprogets 6000 basisord)
Velegnet til kursister med afsluttet italiensk-eksamen fra gymnasiet, HF eller VUC, der gerne vil lære mere.
Undervisningsmidler: forskellige autentiske italienske romaner, noveller, artikler, digte, arier og pop-sangtekster, som du vælger underkursusforløbet i samråd med de andre deltagende kursister.
Italienskundervisningen har som mål gennem gloseindlæring, oplæsning med udtale- og intonationskorrigering, interaktiv konversation og debat ud fra dine og de andre kursisters selvvalgte forberedte diskussionstemaer, resumé/genfortælling af forberedte digte eller artikler, samt fremlæggelse af selvvalgte emner at opøve og forbedre din italiensketekstforståelse, talefærdighed og lytteforståelse med styrkelse af den produktivesprogtilegnelse.
På kurset får du indlært alle de italienske basisglosers og mange specialglosers udtale, betydning, bøjning og brug, hvorved du får god mulighed for atvidereudvikle og forbedre dititalienske aktive ordforråd (herunder med aktivering af dit passive ordforråd). Du får trænet din evne til at præsentere kendte temaer og redegøre for kendte problemstillinger på et klart ogflydende italiensk, og du får opøvet sikkerhed i at føre selvstændige meget ambitiøse komplicerede samtaler og diskussionerpå sproget.
Du vil lære:

at kunne forstå alt talt sprog - også i film og radioudsendelser - ned til mindste detalje og også kunne forstå dialekpræget tale, hvis du får lidt tid til at lytte dig ind i dialekten,
at kunne deltage i diskussioner om alle emner på lige fod med en indfødt,
at blive fortrolig med idiomatiske vendinger og kunne udtrykke dig nuanceret, flydende og fejlfrit,
at kunne holde oplæg, foredrag m.m. i et struktureret og velformuleret sprog på lige fod med en indfødt sprogbruger,
at kunne læse alle former for almindelige tekster uden besvær og også kunne forstå meget komplekse tekster og fagsprog på lige fod med en indfødt sprogbruger.

For at kunne følge italienskundervisningen på 6. niveau skal du have kendskab til alle det italienske basisordforråds 6000 glosers udtale, betydning, bøjning og brug (herunder verbernes bøjning og brug i alle tider, måder, aspekter og diateser).Undervisningssted:
Paarup Aftenskole
Pakhusgården 18
5000 Odense C

Ugedag:
Onsdag
Næste mødegang:
23-09-2020 kl. 18:30
Underviser:
Niels Paulsen Bonde
Lokale:
Lokale 4
Holdnr:
20-719
Lektioner:
60
Mødegange:
30

Kontakt kursusudbyder:
DOF Paarup Aftenskole
5000 Odense C
T: 66 13 00 82
E: info@paarupaftenskole.dk

Iyengar® Yoga - øvede

23-09-2020
20:00 Onsdag
Odense C
Optager løbende
Iyengar® Yoga - øvede
I Iyengar® yoga lærer du at placere kroppen korrekt og opbygger med tiden en styrke som gør, at du bliver mere stabil og udholdende i din yogapraksis. Vi står længe i stillingerne, så der både er tid til at få kroppen helt på plads og arbejde mentalt. På dette hold arbejder vi videre med din yogapraksis. Vi går dybere i stillingerne og udvider med mere komplekse asanas samt flere omvendtstående stillinger.Holdet er også godt for dig, som er interesseret i at nørde lidt med yogaanatomi, og som vil vide mere om detaljerne i stillingerne. Det er viden, som kan overføres til andre yogastile, og holdet er derfor et godt supplement til din træning på andre yogahold.Iyengar® Yoga er en meget sikker træningsform og er derfor også godt til personer med lette ryg- og knæskader eller stive muskler.Du skal have dyrket yoga før, men ikke nødvendigvis Iyengar® yoga.
Majbritt YoungChristensen er certificeret Iyengar Yoga lærer og arbejder til dagligt med børn og unge i Nordfyns Musikskole.Hun er desuden freelance musiker med et aktivt virke i Danmark og udland.
Ønsker du at tilmelde dig kurset, da klik på "Tilmeldingsknappen" og udfyld tilmeldingsblanketten. Betalingmed kreditkort.Undervisningssted:
Nordisk Yoga
Tolderlundsvej 7
5000 Odense C

Ugedag:
Onsdag
Næste mødegang:
23-09-2020 kl. 20:00
Underviser:
Majbritt Young Christensen
Lokale:
Tolderlundsvej 7 - stor sal
Holdnr:
5843
Lektioner:
20
Mødegange:
10

Kontakt kursusudbyder:
Nordisk Yoga Aftenskole
5000 Odense C
T: 66 17 80 80
E: info@nordiskyoga.dk

Italiensk - Niveau 1-3

23-09-2020
20:00 Onsdag
Odense C
Optager løbende
Italiensk på niveau 2-3 (kræver kendskab til de 500 hyppigst anvendte basisord) Grundbog: Passaparola 1, lektion 14 - Passarola 2, lektion 23 og Capito 2, lektion 23-35
På kurset får du indlært det italienske basisordforråds 1200 hyppigst brugte ords udtale, betydning, bøjning og brug, hvorved du får god mulighed for at opbygge dit italienske ordforråd og lære at føre enklere ukomplicerede samtaler på sproget.
Du vil lære:

at kunne forstå simple instruktioner og spørgsmål,
at kunne klare dig i nemmere dialoger om dagligdagsemner f.eks. på hotel, restaurant, arbejde og i private sammenhænge,
at kunne forstå de væsentligste informationer i almindeligt, men langsomt talt sprog,
at kunne udtrykke dig på et elementært sprog i dagligdagssituationer,
at kunne give enkle instruktioner og deltage aktivt i en simpel samtale om almindelige dagligdagsemner,
at kunne udtrykke forskellen mellem nutidige, datidige og fremtidige hændelser,
at kunne læse og forstå korte, nemmere tekster i deres helhed samt finde specifikke informationer i mere avancerede autentiske tekster,
at kunne læse og forstå almindelige formularer, spisekort, køreplaner til tog, bus m.m.

For at kunne følge italienskundervisningen på 2. niveau skal du have kendskab til det italienske basisordforråds 500 hyppigst anvendte glosers betydning, bøjning og brug (dog kun verbernes bøjning og brug i tiderne 'presente' og'passato prossimo'i måden 'indicativo' i diateserne 'attivo' og 'medio').Undervisningssted:
Paarup Aftenskole
Pakhusgården 18
5000 Odense C

Ugedag:
Onsdag
Næste mødegang:
23-09-2020 kl. 20:00
Underviser:
Niels Paulsen Bonde
Lokale:
Lokale 4
Holdnr:
20-711C
Lektioner:
60
Mødegange:
30

Kontakt kursusudbyder:
DOF Paarup Aftenskole
5000 Odense C
T: 66 13 00 82
E: info@paarupaftenskole.dk

Iyengar® Yoga - grundkursus

24-09-2020
20:00 Torsdag
Odense C
Optager løbende
Iyengar® Yoga - grundkursus
Dette hold er Basis yoga træning, hvor vi arbejder med de mest almindelige yogastillinger og skulderstand. Du lærer at placere kroppen korrekt og opbygger efterhånden en styrke, som gør, at du bliver mere stabil og udholdende i din yogapraksis. Hvis du har skader eller stivheder i kroppen, vil du lære metoder til at arbejde med dem, og vi bruger redskaber som bælter, klodser og tæpper til at støtte og hjælpe med stillinger, som måske ellers ikke var mulige.Holdet er også godt for dig, som er interesseret i at nørde lidt med yogaanatomi, og som vil vide mere om detaljerne i stillingerne. Det er viden, som kan overføres til andre yogastile, og holdet er derfor et godt supplement til din træning på andre yogahold. Iyengar® Yoga er en meget sikker træningsform og er derfor særlig godt til personer med lette ryg- og knæskader eller stive muskler.Begyndere og let øvede er velkomne.
Majbritt YoungChristensen er certificeret Iyengar Yoga lærer og arbejder til dagligt med børn og unge i Nordfyns Musikskole.Hun er desuden freelance musiker med et aktivt virke i Danmark og udland.
Ønsker du at tilmelde dig kurset, da klik på "Tilmeldingsknappen" og udfyld tilmeldingsblanketten.Du kan betale med kreditkort.Undervisningssted:
Nordisk Yoga
Tolderlundsvej 7
5000 Odense C

Ugedag:
Torsdag
Næste mødegang:
24-09-2020 kl. 20:00
Underviser:
Majbritt Young Christensen
Lokale:
Tolderlundsvej 7 - stor sal
Holdnr:
5856
Lektioner:
20
Mødegange:
10

Kontakt kursusudbyder:
Nordisk Yoga Aftenskole
5000 Odense C
T: 66 17 80 80
E: info@nordiskyoga.dk

Iyengar® Yoga - for alle

25-09-2020
11:15 Fredag
Odense C
Optager løbende
Iyengar Yoga - for alle
Dette hold er Basis yoga træning, hvor vi arbejder med de mest almindelige yogastillinger og skulderstand. Du lærer at placere kroppen korrekt og opbygger efterhånden en styrke, som gør, at du bliver mere stabil og udholdende i din yogapraksis.
Uanset dit niveau vil du blive korrigeret, udfordret og få hjælp.Der anvendes hjælpemidler (tæpper, blokke og bælter) i vidt omfang for at tilpasse stillingerne til den enkelte og derigennem gradvist bygge smidighed og styrke op til at lave de fulde stillinger. Undervisningen er bygget op i trin. Klassen igennem giver læreren detaljerede instruktioner for, hvordan kroppen skal placeres i de forskellige stillinger, og du modtager udfordrende undervisning, uanset hvilket niveau du er på.
Holdet er også godt for dig, som er interesseret i at nørde lidt med yogaanatomi, og som vil vide mere om detaljerne i stillingerne. Det er viden, som kan overføres til andre yogastile, og holdet er derfor et godt supplement til din træning på andre yogahold. Iyengar® Yoga er en meget sikker træningsform og er derfor særlig godt til personer med lette ryg- og knæskader eller stive muskler.Alle niveauer er velkomne.
Majbritt YoungChristensen er certificeret Iyengar Yoga lærer og arbejder til dagligt med børn og unge i Nordfyns Musikskole.Hun er desuden freelance musiker med et aktivt virke i Danmark og udland.
Ønsker du at tilmelde dig kurset, da klik på "Tilmeldingsknappen" og udfyld tilmeldingsblanketten.Du kan betale med kreditkort.Undervisningssted:
Nordisk Yoga
Tolderlundsvej 7
5000 Odense C

Ugedag:
Fredag
Næste mødegang:
25-09-2020 kl. 11:15
Underviser:
Majbritt Young Christensen
Lokale:
Tolderlundsvej 7 - stor sal
Holdnr:
5863
Lektioner:
18
Mødegange:
9

Kontakt kursusudbyder:
Nordisk Yoga Aftenskole
5000 Odense C
T: 66 17 80 80
E: info@nordiskyoga.dk

Italiensk let konversation

21-09-2020
10:00 Mandag
Odense C

Italiensk på samtaleniveau
Sprogkursus med fokus på let konversation på italiensk
Ønsker du at fortsætte udvidelsen af det italienske ordforråd gennem samtale og fortolkning af italiensk litteratur? Så er dette et sprogkursus for dig. 
Vi vil tale om aktuelle emner og udvide kendskabet til Italiens fascinerende og overvældende kultur og gastronomi. Der læses f.eks. små noveller, som kan indeholde både gloseliste og øvelser. Fra let konversation og de efterfølgende niveauer lægges hovedvægten på samtalen, som efterhånden foregår mere og mere på italiensk og mindre og mindre på dansk. 
Hvem kan deltage?
Dette italienske sprogkursus er for dig, der har en grundlæggende forståelse af det italienske sprog og har et fint samtaleniveau. Let konversation forudsætter, at du har et kendskab til den grundlæggende grammatik, så du selv kan formulere en sætning.
Hvordan forløber undervisningen?
Italienskundervisning let konversation forløber over 28 lektioner, hvilket svarer til 14 mødegange á 1 time og 50 minutter. Der er inkluderet pauser i den anførte undervisningstid.
Praktiske oplysninger
Sprogundervisningen finder sted i FOF-huset i Vindegade 74 i Odense C. På alle hold må der forventes udgifter til materiale. Tilmeld dig her på siden eller på tlf. 66 11 68 45.

 

Undervisningssted:
FOF Vindegade 74
Vindegade 74
5000 Odense C

Ugedag:
Mandag
Starter:
21-09-2020 kl. 10:00
Underviser:
Lisbeth Russo
Lokale:
FOF Vindegade 74
Holdnr:
102410
Lektioner:
28
Mødegange:
1

Kontakt kursusudbyder:
FOF Odense Fredericia Middelfart
5000 Odense C
T: 66 11 68 45
E: info@fof-ofm.dk

Italiensk let konversation

21-09-2020
17:00 Mandag
Odense C

Italiensk på samtaleniveau
Sprogkursus med fokus på let konversation på italiensk
Ønsker du at fortsætte udvidelsen af det italienske ordforråd gennem samtale og fortolkning af italiensk litteratur? Så er dette et sprogkursus for dig. 
Vi vil tale om aktuelle emner og udvide kendskabet til Italiens fascinerende og overvældende kultur og gastronomi. Der læses f.eks. små noveller, som kan indeholde både gloseliste og øvelser. Fra let konversation og de efterfølgende niveauer lægges hovedvægten på samtalen, som efterhånden foregår mere og mere på italiensk og mindre og mindre på dansk. 
Hvem kan deltage?
Dette italienske sprogkursus er for dig, der har en grundlæggende forståelse af det italienske sprog og har et fint samtaleniveau. Let konversation forudsætter, at du har et kendskab til den grundlæggende grammatik, så du selv kan formulere en sætning.
Hvordan forløber undervisningen?
Italienskundervisning let konversation forløber over 28 lektioner, hvilket svarer til 14 mødegange á 1 time og 50 minutter. Der er inkluderet pauser i den anførte undervisningstid.
Praktiske oplysninger
Sprogundervisningen finder sted i FOF-huset i Vindegade 74 i Odense C. På alle hold må der forventes udgifter til materiale. Tilmeld dig her på siden eller på tlf. 66 11 68 45.

 

Undervisningssted:
FOF Vindegade 74
Vindegade 74
5000 Odense C

Ugedag:
Mandag
Starter:
21-09-2020 kl. 17:00
Underviser:
Lisbeth Russo
Lokale:
FOF Vindegade 74
Holdnr:
102411
Lektioner:
28
Mødegange:
1

Kontakt kursusudbyder:
FOF Odense Fredericia Middelfart
5000 Odense C
T: 66 11 68 45
E: info@fof-ofm.dk

Italiensk conversazione, B2

21-09-2020
17:00 Mandag
Odense C
Studiamo il tema “La mafia” e ripetiamo la grammatica.
Undervisningssted:
AOF Rugårdsvej
Rugårdsvej 15B
5000 Odense C

Ugedag:
Mandag
Starter:
21-09-2020 kl. 17:00
Underviser:
Nellie Manford
Lokale:
1.1, 1. sal
Holdnr:
20-01103653
Lektioner:
52
Mødegange:
26

Kontakt kursusudbyder:
AOF Odense-Nordfyn
5000 Odense C
T: 69 16 06 00
E: aof@aofcenterodense.dk

Italiensk 1 - 2

21-09-2020
19:00 Mandag
Odense C

Få glæde af det smukke italienske sprog
Italiensk 1 - 2
Glæd jer til jeres næste rejse til Italien! Kurset henvender sig til deltagere, der har et lille kendskab til sproget svarende til ca. 25 lektioner. 
Vi fortsætter den grundlæggende grammatik for fuldt ud at kunne forstå og få glæde af dette lyriske sprog og du vil ligeledes blive introduceret til Italiens overvœldende kultur og fascinerende gastronomiUndervisningssted:
FOF Vindegade 74
Vindegade 74
5000 Odense C

Ugedag:
Mandag
Starter:
21-09-2020 kl. 19:00
Underviser:
Elviro Mancini
Lokale:
FOF Vindegade 74
Holdnr:
102402
Lektioner:
28
Mødegange:
1

Kontakt kursusudbyder:
FOF Odense Fredericia Middelfart
5000 Odense C
T: 66 11 68 45
E: info@fof-ofm.dk

Italiensk 2

21-09-2020
19:00 Mandag
Odense C

Udvid dit italienske ordforråd og talefærdighed
Italiensk 2
Vi fortsætter, hvor vi slap i grundbogen Passaparola og vi vil arbejde med at udvide både ordforråd og talefærdigheder. 
Kurset henvender sig til elever, der har et kendskab til sproget svarende til ca. 50 lektioner. 
Glæd jer til jeres næste rejse til Italien!

Undervisningssted:
FOF Vindegade 74
Vindegade 74
5000 Odense C

Ugedag:
Mandag
Starter:
21-09-2020 kl. 19:00
Underviser:
Lisbeth Russo
Lokale:
FOF Vindegade 74
Holdnr:
102404
Lektioner:
28
Mødegange:
1

Kontakt kursusudbyder:
FOF Odense Fredericia Middelfart
5000 Odense C
T: 66 11 68 45
E: info@fof-ofm.dk

Italiensk fortsættere B2-1

22-09-2020
10:00 Tirsdag
Odense C
Vi er igennem lærebogssystemet og vil i dette semester læse en læse let-bog og repetere grammatikken v.hj.a. øvehæftet til Passaparola 2.Undervisningssted:
AOF Rugårdsvej
Rugårdsvej 15B
5000 Odense C

Ugedag:
Tirsdag
Starter:
22-09-2020 kl. 10:00
Underviser:
Nellie Manford
Lokale:
1.1, 1. sal
Holdnr:
20-01103650
Lektioner:
26
Mødegange:
13

Kontakt kursusudbyder:
AOF Odense-Nordfyn
5000 Odense C
T: 69 16 06 00
E: aof@aofcenterodense.dk

Intuitiv Kropstræning

22-09-2020
11:15 Tirsdag
Odense M
INTUITIV KROPSTRÆNING – tilbaget til livet efter stress og sygdom.
En blid træningsform til øget kropsbevidsthed, smidighed, styrke og indre ro.
Er du eller har du været sygemeldt pga stress eller sygdom og har brug for støtte til atter at komme stede i din krop, kunne trække vejret, finde styrke og mærke dig selv? Så har du muligheden på dette lille hold med plads til sparring i kropsarbejdet.
Øvelser og stræk er inspireret af pilates, yoga, qigong mm og med særlig bevidsthed på åndedrættet og aktivering af kroppens selvhelende egenskaber.
Vi arbejder roligt og fokuseret med øvelser og stræk, meditativ fordybelse, kropsbevidsthed og åndedræt.
Jeg vil guide gennem øvelser, hvor der er tid til at mærke kroppens respons og hvad, der er brug for. Og hvor din vejrtrækning styrer øvelsernes tempo. Dit nervesystem vil falde til ro, og træningen vil kunne hjælpe dig hjem i din krop, så du er mere klar til at møde verden. Der vil indgå øvelser fra min Glad og Gavnlig Gym.
Hvis der er åbenhed for det, kan vi vælge henad vejen at prøve at inddrage stemmen. Dette kræver ingen særlige forkundskaber. Når din krop og dit indre skal forbindes, kan bevidst vejrtræknings- og stemmearbejde virke meget åbnende og forløsende. Du kender det måske fra chanting i yogapraksis.
Er du i tvivl om dette er noget for dig, da skriv eller ring til mig for en snak. Du finder min mailadresse mm på min hjemmeside:
www.sangogkropsterapi.dk

NB! MULIGHED FOR PRØVETIME TIRSDAG D.8.9. 2020 KL. 11.15-12.45. Kontakt AOF eller Katrine for plads.
Max 6 deltagere (særligt tilrettelagt undervisning)
Medbring håndklæde til at ligge på samt drikkedunk. Evt trøje og sokker til den guidede meditation.
BEMÆRK !! uge 41 og 45 er mødedag torsdag kl. 11.15-13, dvs. 8.10. og 5.11.

Undervisningssted:
AOF Hunderupvej
Hunderupvej 103
5230 Odense M

Ugedag:
Tirsdag
Starter:
22-09-2020 kl. 11:15
Underviser:
Katrine Dyrehauge Roos
Lokale:
B2, 1. sal, yoga
Holdnr:
20-01104096
Lektioner:
20
Mødegange:
10

Kontakt kursusudbyder:
AOF Odense-Nordfyn
5000 Odense C
T: 69 16 06 00
E: aof@aofcenterodense.dk

Italiensk mad - ulige uger

22-09-2020
18:00 Tirsdag
Odense C
Lær at lave autentisk italiensk mad 
v/ Valentina Violante
På dette italienske madkursus laver vi lækker mad med masser af velsmag - lige fra pasta til simreretter og søde sager. Retterne er enkle og nemme at gå til - og i bedste italienske stil bruger vi naturligvis friske kvalitetsråvarer. 
Udgifter til råvarer pr. gang ca. kr. 80 afregnes med underviseren, der er italiener, og som krydrer undervisningen med små anekdoter om madkulturen og hverdagen i Italien. Medbring gerne egne drikkevarer. 
Undervisningen vil forgå på en blanding af dansk og engelsk.

 

 Undervisningssted:
FOF Vindegade 74
Vindegade 74
5000 Odense C

Ugedag:
Tirsdag
Starter:
22-09-2020 kl. 18:00
Underviser:
Valentina Violante
Lokale:
FOF Vindegade 74
Holdnr:
103002
Lektioner:
24
Mødegange:
2

Kontakt kursusudbyder:
FOF Odense Fredericia Middelfart
5000 Odense C
T: 66 11 68 45
E: info@fof-ofm.dk

Italiensk konversation

23-09-2020
10:00 Onsdag
Odense C
Vi læser spændende tekster fra den italienske litteratur 
Italiensk konversation
Du har en grundlæggende forståelse af  det italienske sprog og et fint samtaleniveau. 

Du vil på dette kursus stadig udvide dit italienske ordforråd gennem samtale og fortolkning af spændende tekstmateriale fra den italienske litteratur. 

Vi vil tillige tale om aktuelle emner og få et udvidet  kendskab til Italiens fascinerende og overvældende kultur og gastronomi.

Lær om Italiensk fascinerende kultur og gastronomi gennem samtale

Undervisningssted:
FOF Vindegade 74
Vindegade 74
5000 Odense C

Ugedag:
Onsdag
Starter:
23-09-2020 kl. 10:00
Underviser:
Lisbeth Russo
Lokale:
FOF Vindegade 74
Holdnr:
102412
Lektioner:
28
Mødegange:
1

Kontakt kursusudbyder:
FOF Odense Fredericia Middelfart
5000 Odense C
T: 66 11 68 45
E: info@fof-ofm.dk

Italiensk 3

23-09-2020
12:00 Onsdag
Odense C
Et kursus for dig med et godt kendskab til italiensk
Italiensk 3

Dette italiensk kursus henvender sig til elever, der har et kendskab til det italienske sprog svarende til 100 lektioner. 

Vi fortsætter den grundlæggende grammatiske opbygning og du udvider dit italienske ordforråd gennem tekst og billedmateriale og vi øver samtale. 

Vi fortsætter med lærebog Passaparola II.  

Undervisningssted:
FOF Vindegade 74
Vindegade 74
5000 Odense C

Ugedag:
Onsdag
Starter:
23-09-2020 kl. 12:00
Underviser:
Lisbeth Russo
Lokale:
FOF Vindegade 74
Holdnr:
102405
Lektioner:
24
Mødegange:
1

Kontakt kursusudbyder:
FOF Odense Fredericia Middelfart
5000 Odense C
T: 66 11 68 45
E: info@fof-ofm.dk

Italiensk 4

23-09-2020
17:00 Onsdag
Odense C
Italiensk for dig med en grundlæggende forståelse for sproget
Italiensk 4
Du har en grundlæggende forståelse af det italienske sprog. 
Vi vil på dette kursus arbejde videre med Passaparola II og udvide ordforrådet gennem samtale og spændende billedmateriale.Undervisningssted:
FOF Vindegade 74
Vindegade 74
5000 Odense C

Ugedag:
Onsdag
Starter:
23-09-2020 kl. 17:00
Underviser:
Lisbeth Russo
Lokale:
FOF Vindegade 74
Holdnr:
102406
Lektioner:
28
Mødegange:
1

Kontakt kursusudbyder:
FOF Odense Fredericia Middelfart
5000 Odense C
T: 66 11 68 45
E: info@fof-ofm.dk

Italiensk Conversazione B2

23-09-2020
17:00 Onsdag
Odense C
Studiamo il tema “La mafia” e ripetiamo la grammatica.Undervisningssted:
AOF Rugårdsvej
Rugårdsvej 15B
5000 Odense C

Ugedag:
Onsdag
Starter:
23-09-2020 kl. 17:00
Underviser:
Nellie Manford
Lokale:
1.1, 1. sal
Holdnr:
20-01103647
Lektioner:
26
Mødegange:
13

Kontakt kursusudbyder:
AOF Odense-Nordfyn
5000 Odense C
T: 69 16 06 00
E: aof@aofcenterodense.dk

Italiensk for viderekomne

23-09-2020
19:00 Onsdag
Odense C
Italiensk konversation for viderekomne 
Du har et forholdsvis højt niveau i italiensk og ønsker at vedligeholde din sprogfærdighed via læsning og samtale.
På dette kursus læser og diskuterer vi forskellige typer tekster (f.eks. noveller, romanuddrag, digte, artikler fra aviser og magasiner) om både aktuelle og historiske emner.
Programmet aftales med kursusdeltagerne.Undervisningssted:
FOF Vindegade 74
Vindegade 74
5000 Odense C

Ugedag:
Onsdag
Starter:
23-09-2020 kl. 19:00
Underviser:
Jytte Duholm
Lokale:
FOF Vindegade 74
Holdnr:
102415
Lektioner:
24
Mødegange:
1

Kontakt kursusudbyder:
FOF Odense Fredericia Middelfart
5000 Odense C
T: 66 11 68 45
E: info@fof-ofm.dk

Italiensk 1 - 2

23-09-2020
19:00 Onsdag
Odense C

Få glæde af det smukke italienske sprog
Italiensk 1 - 2
Glæd jer til jeres næste rejse til Italien! Kurset henvender sig til deltagere, der har et lille kendskab til sproget svarende til ca. 25 lektioner. 
Vi fortsætter den grundlæggende grammatik for fuldt ud at kunne forstå og få glæde af dette lyriske sprog og du vil ligeledes blive introduceret til Italiens overvœldende kultur og fascinerende gastronomiUndervisningssted:
FOF Vindegade 74
Vindegade 74
5000 Odense C

Ugedag:
Onsdag
Starter:
23-09-2020 kl. 19:00
Underviser:
Lisbeth Russo
Lokale:
FOF Vindegade 74
Holdnr:
102403
Lektioner:
28
Mødegange:
1

Kontakt kursusudbyder:
FOF Odense Fredericia Middelfart
5000 Odense C
T: 66 11 68 45
E: info@fof-ofm.dk

Intro aften til restorativ yoga

23-09-2020
20:00 Onsdag
Odense C
Introaften til Restorativ yoga 
Denne aften er for dig, der gerne vil snuse til restorativ yoga. Restorativ yoga er en meget blid yogaform, hvor fokus særligt er på at komme ind i en dyb hvile og ro. Gennem lange og støttede stræk vil du opleve, at din krop langsomt sætter tempoet ned, og du vil måske også opleve, at den mentale hastighed følger med ned i gear. Vi bruger masser af udstyr til at holde kroppen i de blide stræk - fx yogapøller, klodser og tæpper. Alt sammen for at skabe den bedste forudsætning for, at du kan finde ind i ro og hvile. Effekten er, at din kæmp-flygt-frys respons i nervesystemet får lov at finde til ro, og en følelse af ro og hvile kan skylle ind over dig.
Denne aften vil du blive introduceret til, hvad restorativ yoga er, og du vil få en smagsprøve på, hvordan en session forløber. Vigtigst af alt vil du opleve effekten af restorativ yoga på egen krop. Vær opmærksom på, at det kan være stærkt vanedannende - på den gode måde. Undervisningssted:
FOF Vindegade 72
Vindegade 72
5000 Odense C

Ugedag:
Onsdag
Starter:
23-09-2020 kl. 20:00
Underviser:
Sarah Louise Gråskov
Lokale:
FOF Vindegade 72
Holdnr:
102813
Lektioner:
2
Mødegange:
1

Kontakt kursusudbyder:
FOF Odense Fredericia Middelfart
5000 Odense C
T: 66 11 68 45
E: info@fof-ofm.dk

Italiensk 5

24-09-2020
10:00 Torsdag
Odense C

Få mere ud af rejsen til Italien
Italiensk 5
Her taler vi om aktuelle emner og udvider kendskabet til Italiens fascinerende kultur og gastronomi. Vi har en grundlæggende forståelse for sproget, og vil på dette kursus arbejde med spændende tekster af lettere italiensk litteratur. Du får et større ordforråd og kan således udtrykke dig mere flydende på italiensk.

Undervisningssted:
FOF Vindegade 74
Vindegade 74
5000 Odense C

Ugedag:
Torsdag
Starter:
24-09-2020 kl. 10:00
Underviser:
Lisbeth Russo
Lokale:
FOF Vindegade 74
Holdnr:
102407
Lektioner:
28
Mødegange:
1

Kontakt kursusudbyder:
FOF Odense Fredericia Middelfart
5000 Odense C
T: 66 11 68 45
E: info@fof-ofm.dk

Italiensk let øvede A1-2

24-09-2020
10:00 Torsdag
Odense C
Kurset henvender sig til dem, der har lidt/basalt kendskab til italiensk og har lyst til at lære italiensk på trin 2. Kurset tager hensyn til at hver kursist lærer på vidt forskellige måde, derfor bruges forskellige udtryksmåder og medier, der gør din læringsproces sjovere. På kurset 'leger og lærer' vi og værdsætter læringsfællesskabet. Kurset giver dig konkrete sprogkundskaber som sætter dig i stand til at kunne italiensk på et højere niveau.
Lærebog Passaparola 1
Undervisningssted:
AOF Rugårdsvej
Rugårdsvej 15B
5000 Odense C

Ugedag:
Torsdag
Starter:
24-09-2020 kl. 10:00
Underviser:
Anna Maria Meloni Rønn
Lokale:
S4, stuen
Holdnr:
20-01103659
Lektioner:
26
Mødegange:
13

Kontakt kursusudbyder:
AOF Odense-Nordfyn
5000 Odense C
T: 69 16 06 00
E: aof@aofcenterodense.dk

Italiensk fortsættere B1-1

24-09-2020
10:00 Torsdag
Odense C
Vi bruger lærebogssystemet Passaparola med øvehæfte og er nået til lezione 24 i bog 2.Undervisningssted:
AOF Rugårdsvej
Rugårdsvej 15B
5000 Odense C

Ugedag:
Torsdag
Starter:
24-09-2020 kl. 10:00
Underviser:
Nellie Manford
Lokale:
1.1, 1. sal
Holdnr:
20-01103652
Lektioner:
26
Mødegange:
13

Kontakt kursusudbyder:
AOF Odense-Nordfyn
5000 Odense C
T: 69 16 06 00
E: aof@aofcenterodense.dk

Italiensk 1

24-09-2020
12:00 Torsdag
Odense C

Tag på opdagelsesrejse i det italienske sprog! 
Italiensk 1
Vi tilbyder dig en spœndende og indholdsrig  italiensk undervisning, hvor du  hurtigt får indblik  i den grundlœggende  grammatiske opbygning og dermed videre forståelse af det smukke  italienske sprog. Du vil ligeledes blive introduceret til Italiens overvœldende kultur og fascinerende gastronomi.
Vi bruger lœrebogen Passaparola IUndervisningssted:
FOF Vindegade 74
Vindegade 74
5000 Odense C

Ugedag:
Torsdag
Starter:
24-09-2020 kl. 12:00
Underviser:
Lisbeth Russo
Lokale:
FOF Vindegade 74
Holdnr:
102401
Lektioner:
28
Mødegange:
1

Kontakt kursusudbyder:
FOF Odense Fredericia Middelfart
5000 Odense C
T: 66 11 68 45
E: info@fof-ofm.dk

Italiensk fortsættere B1-2

24-09-2020
16:30 Torsdag
Odense C
Vi er nået til Lezione 40 i Passaparola 2, men vil i dette semester læse en easy reader og repetere grammatik v.hj.a. PP øvehæftet.
Undervisningssted:
AOF Rugårdsvej
Rugårdsvej 15B
5000 Odense C

Ugedag:
Torsdag
Starter:
24-09-2020 kl. 16:30
Underviser:
Nellie Manford
Lokale:
1.1, 1. sal
Holdnr:
20-01103657
Lektioner:
26
Mødegange:
13

Kontakt kursusudbyder:
AOF Odense-Nordfyn
5000 Odense C
T: 69 16 06 00
E: aof@aofcenterodense.dk

Italiensk let øvede A2-1

25-09-2020
11:00 Fredag
Odense C
Vi læser efter bogen Passaparola 2, og er nået til Lezione 22.
Undervisningssted:
AOF Rugårdsvej
Rugårdsvej 15B
5000 Odense C

Ugedag:
Fredag
Starter:
25-09-2020 kl. 11:00
Underviser:
Nellie Manford
Lokale:
1.1, 1. sal
Holdnr:
20-01103643
Lektioner:
26
Mødegange:
13

Kontakt kursusudbyder:
AOF Odense-Nordfyn
5000 Odense C
T: 69 16 06 00
E: aof@aofcenterodense.dk

Italiensk 1

28-09-2020
12:00 Mandag
Odense C

Tag på opdagelsesrejse i det italienske sprog! 
Italiensk 1
Vi tilbyder dig en spœndende og indholdsrig  italiensk undervisning, hvor du  hurtigt får indblik  i den grundlœggende  grammatiske opbygning og dermed videre forståelse af det smukke  italienske sprog. Du vil ligeledes blive introduceret til Italiens overvœldende kultur og fascinerende gastronomi.
Vi bruger lœrebogen Passaparola IUndervisningssted:
FOF Vindegade 74
Vindegade 74
5000 Odense C

Ugedag:
Mandag
Starter:
28-09-2020 kl. 12:00
Underviser:
Lisbeth Russo
Lokale:
FOF Vindegade 74
Holdnr:
102399
Lektioner:
28
Mødegange:
1

Kontakt kursusudbyder:
FOF Odense Fredericia Middelfart
5000 Odense C
T: 66 11 68 45
E: info@fof-ofm.dk

Italiensk mad - lige uger

29-09-2020
18:00 Tirsdag
Odense C
Lær at lave autentisk italiensk mad 
v/ Valentina Violante
På dette italienske madkursus laver vi lækker mad med masser af velsmag - lige fra pasta til simreretter og søde sager. Retterne er enkle og nemme at gå til - og i bedste italienske stil bruger vi naturligvis friske kvalitetsråvarer. 
Udgifter til råvarer pr. gang ca. kr. 80 afregnes med underviseren, der er italiener, og som krydrer undervisningen med små anekdoter om madkulturen og hverdagen i Italien. Medbring gerne egne drikkevarer. 
Undervisningen vil forgå på en blanding af dansk og engelsk.

 

 Undervisningssted:
FOF Vindegade 74
Vindegade 74
5000 Odense C

Ugedag:
Tirsdag
Starter:
29-09-2020 kl. 18:00
Underviser:
Valentina Violante
Lokale:
FOF Vindegade 74
Holdnr:
103003
Lektioner:
24
Mødegange:
2

Kontakt kursusudbyder:
FOF Odense Fredericia Middelfart
5000 Odense C
T: 66 11 68 45
E: info@fof-ofm.dk

Italiensk 1

30-09-2020
19:00 Onsdag
Odense C

Tag på opdagelsesrejse i det italienske sprog! 
Italiensk 1
Vi tilbyder dig en spœndende og indholdsrig  italiensk undervisning, hvor du  hurtigt får indblik  i den grundlœggende  grammatiske opbygning og dermed videre forståelse af det smukke  italienske sprog. Du vil ligeledes blive introduceret til Italiens overvœldende kultur og fascinerende gastronomi.
Vi bruger lœrebogen Passaparola IUndervisningssted:
FOF Vindegade 74
Vindegade 74
5000 Odense C

Ugedag:
Onsdag
Starter:
30-09-2020 kl. 19:00
Underviser:
Elviro Mancini
Lokale:
FOF Vindegade 74
Holdnr:
102400
Lektioner:
28
Mødegange:
1

Kontakt kursusudbyder:
FOF Odense Fredericia Middelfart
5000 Odense C
T: 66 11 68 45
E: info@fof-ofm.dk

Indisk brunch - familiekursus

04-10-2020
10:00 Søndag
Odense C
Indisk brunch - madkursus for hele familien  
v/ Shruti Jain Khandelia
Kom og hyg jer sammen i køkkenet, mens I laver smagfulde - og børnevenlige - indiske kødfrie retter, man kan nyde til en lækker stor søndagsbrunch, bl.a. pandekager af hele mungbønner, forskellige former for fladbrød, grøntsagsfritter lavet af kikærtemel, bønneret (lobhia-chawal) med raita og naturligvis noget sødt. Andet tilbehør som bønnespiresalat (kosambari) og lassi nydes, mens der læres om råvarer af berigede planter.
Undervisningen foregår i børnehøjde, og vi runder af med anrette en fælles buffet og spise sammen. Underviseren er inder, og undervisningssproget vil fortrinsvis være dansk - suppleret med forklaringer på engelsk efter behov.
Prisen er for 1 voksen og 1 barn (8-14 år). Inkl. råvarer, der fortrinsvis er økologiske.    Undervisningssted:
FOF Vindegade 74
Vindegade 74
5000 Odense C

Ugedag:
Søndag
Starter:
04-10-2020 kl. 10:00
Underviser:
Shruti Jain Khandelia
Lokale:
FOF Vindegade 74
Holdnr:
103017
Lektioner:
5
Mødegange:
1

Kontakt kursusudbyder:
FOF Odense Fredericia Middelfart
5000 Odense C
T: 66 11 68 45
E: info@fof-ofm.dk

Intro til ukulele

06-10-2020
13:00 Tirsdag
Odense SV
Ukulele - fordi så blir' det ikke lettere, hverken at spille eller bære på
Ukulelen er lille og handy, den koster ikke mange penge - og sidst men ikke mindst, den er lige til at komme i godt humør af. Vi mødes tre gange, hvor du lærer om ukulelen

Tidspunktet kan justeres ved behov efter aftale med underviseren.
Pris v/ 4 deltagere. Undervisningssted:
FOF's Musikskole
Dalumvej 82
5250 Odense SV

Ugedag:
Tirsdag
Starter:
06-10-2020 kl. 13:00
Underviser:
Anne Sophie Bertelsen
Lokale:
FOF's Musikskole
Holdnr:
102060
Lektioner:
6
Mødegange:
1

Kontakt kursusudbyder:
FOF Odense Fredericia Middelfart
5000 Odense C
T: 66 11 68 45
E: info@fof-ofm.dk

Indisk madlavning

24-10-2020
10:00 Lørdag
Odense C
Lad os finde glæden og se magien i det sunde vegetariske indiske køkken, som forvandler alle råvarer til en gastronomisk nydelse. De indiske krydderiplanter er kendt i verden for at skabe sundhed og balance i kroppen, de fleste af disse krydderier er en stor del af magien. Det er tilsvarende smagsnuancer i flere plantebaseret proteiner, hvor den lækre krydderisammensætning kan give en vidunderlig smag og forhåbentlig tænde jeres nysgerrighed. Vi kommer til at lave maden helt fra bunden hvor flere krydderier skal være økologiske, gerne lokal.
Materialegebyr 100 kr. er medregnet i kursusgebyret.Undervisningssted:
Hunderupskolen
Solfaldsvej 11
5000 Odense C

Ugedag:
Lørdag
Starter:
24-10-2020 kl. 10:00
Underviser:
Shruti Jain Khandelia
Lokale:
Skolekøkken
Holdnr:
20-01116244
Lektioner:
4,5
Mødegange:
1

Kontakt kursusudbyder:
AOF Odense-Nordfyn
5000 Odense C
T: 69 16 06 00
E: aof@aofcenterodense.dk

Intentsivt eksperimenterende maleri - weekend

24-10-2020
10:00 Lørdag
Odense C
Lørdag og søndag 10.00-15.30 Intentsivt eksperimenterende maleri - weekend
Brug en intens weekend på at eksperimentere med teknikker i maleriet og på at udforske materialernes mange muligheder. Under et overordnet tema vil vi afprøve mange forskellige teknikker og f.eks. eksperimentere med shellak, farvepigmenter, akrylspraymaling og forskellige akrylmalemidler. Vi vil også arbejde med pouring/hældemaleri med flydende silikone, hvor man kan få de flotteste mønstre og celler frem.
Medbring mindst 3 (gerne flere og ikke alt for små) lærreder, akrylfarver og store pensler.
De øvrige materialer bliver indkøbt til fælles brug, så der skal påregnes et mindre beløb til fællesudgifter.Undervisningssted:
Paarup Aftenskole
Pakhusgården 18
5000 Odense C

Ugedag:
Lørdag
Starter:
24-10-2020 kl. 10:00
Underviser:
Lone V. Petersen
Lokale:
Malerhal 1
Holdnr:
20-641
Lektioner:
12
Mødegange:
2

Kontakt kursusudbyder:
DOF Paarup Aftenskole
5000 Odense C
T: 66 13 00 82
E: info@paarupaftenskole.dk

Intro til ukulele

03-11-2020
13:00 Tirsdag
Odense SV
Ukulele - fordi så blir' det ikke lettere, hverken at spille eller bære på
Ukulelen er lille og handy, den koster ikke mange penge - og sidst men ikke mindst, den er lige til at komme i godt humør af. Vi mødes tre gange, hvor du lærer om ukulelen

Tidspunktet kan justeres ved behov efter aftale med underviseren.
Pris v/ 4 deltagere. Undervisningssted:
FOF's Musikskole
Dalumvej 82
5250 Odense SV

Ugedag:
Tirsdag
Starter:
03-11-2020 kl. 13:00
Underviser:
Anne Sophie Bertelsen
Lokale:
FOF's Musikskole
Holdnr:
102061
Lektioner:
6
Mødegange:
1

Kontakt kursusudbyder:
FOF Odense Fredericia Middelfart
5000 Odense C
T: 66 11 68 45
E: info@fof-ofm.dk

Insektbroderi med bling bling

14-11-2020
09:30 Lørdag
Odense C
Insektbroderi – med bling - bling
Kurset henvender sig til dig, der måske har været på en af mine broderiworkshops og gerne vil have flere teknikker, og til dig der bare gerne vil i gang med at broderer.
På kurset kommer du til at broderer små insekter i frihåndsbroderi, og forskellige teknikker.
Har du lyst til at udsmykke en cardigan eller bluse, så medbring den.
Der vises inspirationsbilleder af broderi, modeller og broderiprøver.
Til dig, der har lyst til at brodere, har lyst til at få opdateret dine syteknikker, prøve nye sting og få masser af inspiration til nye måder at kombinere båndbroderi og andre metoder...
I løbet af kurset får du:

Tips og ideer til motiv- og materialevalg
Lært at sy forskellige sting
Lært at overføre motiver på forskellige stoftyper
Teknikker som du også kan bruge i andre sammenhænge
Trykte ark med udførlige tegninger og forklaringer på de forskellige sting

Du medbringer selv en mormor-pose med broderigarner, synåle, broderesaks, saks til metaltråden, hvad du har af perler og pailletter, fingerbøl og en broderiramme.
Har du ikke en broderiramme har jeg et par ekstra.
Derudover vil der være materialeudgift på 60 kr. pr. deltager.
Læs mere om underviseren her: http://kontrast-i-stil-og-stof.blogspot.dkUndervisningssted:
Paarup Aftenskole
Pakhusgården 18
5000 Odense C

Ugedag:
Lørdag
Starter:
14-11-2020 kl. 09:30
Underviser:
Dorte Edur Erichsen
Lokale:
Lokale 7
Holdnr:
20-281
Lektioner:
6
Mødegange:
1

Kontakt kursusudbyder:
DOF Paarup Aftenskole
5000 Odense C
T: 66 13 00 82
E: info@paarupaftenskole.dk

I form efter fødsel

19-11-2020
11:30 Torsdag
Odense C
I form efter fødslen
Så er det tid til genoptræning af bækkenbunden, mavemusklerne, rygmusklerne, m.m. 
Hele kroppen er gennem graviditet og fødsel blevet belastet, så dette hold er til dig, der gerne vil i form på en sund og hensigtsmæssig måde. Hele kroppen arbejdes igennem, vi inddrager din baby i nogle af øvelserne og vi strækker alle de muskler der er ømme og spændte af at holde og bære på din baby. 
Træningen vil foregå i en uformel og behagelig atmosfære i gode trænings-faciliteter.
Undervisningssted:
FOF Vindegade 72
Vindegade 72
5000 Odense C

Ugedag:
Torsdag
Starter:
19-11-2020 kl. 11:30
Underviser:
Ann Husted Hansen
Lokale:
FOF Vindegade 72
Holdnr:
102961
Lektioner:
12
Mødegange:
1

Kontakt kursusudbyder:
FOF Odense Fredericia Middelfart
5000 Odense C
T: 66 11 68 45
E: info@fof-ofm.dk