Vælg kommune, - du kan markere op til 3 kommuner i samme søgning:

Vent venligst - Søger
Find kurser og aktiviteter
Vælg kommune^

Italiensk - Niveau 2-3

24-09-2019
19:00 Tirsdag
Odense C
Optager løbende
Italiensk på niveau 2-3 (kræver kendskab til de 500 hyppigst anvendte basisord) Grundbog: Passaparola 1, lektion 14 - Passarola 2, lektion 25
På kurset får du indlært det italienske basisordforråds 1200 hyppigst brugte ords udtale, betydning, bøjning og brug, hvorved du får god mulighed for at opbygge dit italienske ordforråd og lære at føre enklere ukomplicerede samtaler på sproget.
Du vil lære:

at kunne forstå simple instruktioner og spørgsmål,
at kunne klare dig i nemmere dialoger om dagligdagsemner f.eks. på hotel, restaurant, arbejde og i private sammenhænge,
at kunne forstå de væsentligste informationer i almindeligt, men langsomt talt sprog,
at kunne udtrykke dig på et elementært sprog i dagligdagssituationer,
at kunne give enkle instruktioner og deltage aktivt i en simpel samtale om almindelige dagligdagsemner,
at kunne udtrykke forskellen mellem nutidige, datidige og fremtidige hændelser,
at kunne læse og forstå korte, nemmere tekster i deres helhed samt finde specifikke informationer i mere avancerede autentiske tekster,
at kunne læse og forstå almindelige formularer, spisekort, køreplaner til tog, bus m.m.

For at kunne følge italienskundervisningen på 2. niveau skal du have kendskab til det italienske basisordforråds 500 hyppigst anvendte glosers betydning, bøjning og brug (dog kun verbernes bøjning og brug i tiderne 'presente' og'passato prossimo'i måden 'indicativo' i diateserne 'attivo' og 'medio').Undervisningssted:
Paarup Aftenskole
Pakhusgården 18
5000 Odense C

Ugedag:
Tirsdag
Næste mødegang:
24-09-2019 kl. 19:00
Underviser:
Niels Paulsen Bonde
Lokale:
Lokale 4
Holdnr:
19-711A
Lektioner:
30
Mødegange:
15

Kontakt kursusudbyder:
DOF Paarup Aftenskole
5000 Odense C
T: 66 13 00 82
E: info@paarupaftenskole.dk

Italiensk - Niveau 5a

25-09-2019
15:45 Onsdag
Odense C
Optager løbende
Italiensk - Niveau 5a
Undervisningsmidler: forskellige autentiske italienske romaner, noveller, artikler og sangtekster, som du vælger underkursusforløbet i samråd med de andre deltagende kursister.
På kurset får du indlært det italienske basisordforråds 6000 hyppigst brugte ords udtale, betydning, bøjning og brug, hvorved du får god mulighed foratvidereudvikle og forbedre dit almene italienske ordforråd, at træne din evne til at præsentere kendte temaer og redegøre for kendte problemstillinger på et klart og nogenlunde flydende italiensk, samt at opøve sikkerhed i at føre selvstændige meget komplicerede samtaler og diskussionerpå sproget.

Du vil lære:

at kunne forstå almindeligt standardsprog, også når baggrunden ikke er klart defineret, og talen er mere ustruktureret eller en smule dialektpræget,
at kunne følge tv- og radioudsendelser og film på målsproget, stort set uden besvær,
at kunne udtrykke dig flydende og stort set ubesværet på et nuanceret standardsprog,
at kunne fremlægge dit synspunkt og deltage i en diskussion med indfødte, uden at disse skal tage særligt hensyn til dine sproglige evner,
at kunne holde et oplæg eller foredrag på et klart og tydeligt standardsprog,
at kunne læse stort set alle tekster (både skønlitteratur, artikler og almindeligt fagsprog) og også kunne forstå mere indviklede detaljer i teksten,
at kunne tilpasse din sproglige stil til en given anledning og modtager.

For at kunne følge italienskundervisningen på 5. niveau skal du mestre det italienske basisordforråds 3000 hyppigst anvendte glosers udtale, betydning, bøjning og brug (herunder verbernes bøjning og brug i alle tider, måder, aspekter og diateser).Undervisningssted:
Paarup Aftenskole
Pakhusgården 18
5000 Odense C

Ugedag:
Onsdag
Næste mødegang:
25-09-2019 kl. 15:45
Underviser:
Niels Paulsen Bonde
Lokale:
Lokale 4
Holdnr:
19-717A
Lektioner:
60
Mødegange:
30

Kontakt kursusudbyder:
DOF Paarup Aftenskole
5000 Odense C
T: 66 13 00 82
E: info@paarupaftenskole.dk

Italiensk - Niveau 5b

25-09-2019
17:00 Onsdag
Odense C
Optager løbende
Italiensk - Niveau 5b
Undervisningsmidler: forskellige autentiske italienske romaner, noveller, artikler og sangtekster, som du vælger underkursusforløbet i samråd med de andre deltagende kursister.
På kurset får du indlært det italienske basisordforråds 6000 hyppigst brugte ords udtale, betydning, bøjning og brug, hvorved du får god mulighed foratvidereudvikle og forbedre dit almene italienske ordforråd, at træne din evne til at præsentere kendte temaer og redegøre for kendte problemstillinger på et klart og nogenlunde flydende italiensk, samt at opøve sikkerhed i at føre selvstændige meget komplicerede samtaler og diskussionerpå sproget.

Du vil lære:

at kunne forstå almindeligt standardsprog, også når baggrunden ikke er klart defineret, og talen er mere ustruktureret eller en smule dialektpræget,
at kunne følge tv- og radioudsendelser og film på målsproget, stort set uden besvær,
at kunne udtrykke dig flydende og stort set ubesværet på et nuanceret standardsprog,
at kunne fremlægge dit synspunkt og deltage i en diskussion med indfødte, uden at disse skal tage særligt hensyn til dine sproglige evner,
at kunne holde et oplæg eller foredrag på et klart og tydeligt standardsprog,
at kunne læse stort set alle tekster (både skønlitteratur, artikler og almindeligt fagsprog) og også kunne forstå mere indviklede detaljer i teksten,
at kunne tilpasse din sproglige stil til en given anledning og modtager.

For at kunne følge italienskundervisningen på 5. niveau skal du mestre det italienske basisordforråds 3000 hyppigst anvendte glosers udtale, betydning, bøjning og brug (herunder verbernes bøjning og brug i alle tider, måder, aspekter og diateser).Undervisningssted:
Paarup Aftenskole
Pakhusgården 18
5000 Odense C

Ugedag:
Onsdag
Næste mødegang:
25-09-2019 kl. 17:00
Underviser:
Niels Paulsen Bonde
Lokale:
Lokale 4
Holdnr:
19-717B
Lektioner:
60
Mødegange:
30

Kontakt kursusudbyder:
DOF Paarup Aftenskole
5000 Odense C
T: 66 13 00 82
E: info@paarupaftenskole.dk

Italiensk - Niveau 6

25-09-2019
18:30 Onsdag
Odense C
Optager løbende
Italiensk på niveau 6 (kræver kendskab til alle sprogets 6000 basisord)
Velegnet til kursister med afsluttet italiensk-eksamen fra gymnasiet, HF eller VUC, der gerne vil lære mere.
Undervisningsmidler: forskellige autentiske italienske romaner, noveller, artikler, digte, arier og pop-sangtekster, som du vælger underkursusforløbet i samråd med de andre deltagende kursister.
Italienskundervisningen har som mål gennem gloseindlæring, oplæsning med udtale- og intonationskorrigering, interaktiv konversation og debat ud fra dine og de andre kursisters selvvalgte forberedte diskussionstemaer, resumé/genfortælling af forberedte digte eller artikler, samt fremlæggelse af selvvalgte emner at opøve og forbedre din italiensketekstforståelse, talefærdighed og lytteforståelse med styrkelse af den produktivesprogtilegnelse.
På kurset får du indlært alle de italienske basisglosers og mange specialglosers udtale, betydning, bøjning og brug, hvorved du får god mulighed for atvidereudvikle og forbedre dititalienske aktive ordforråd (herunder med aktivering af dit passive ordforråd). Du får trænet din evne til at præsentere kendte temaer og redegøre for kendte problemstillinger på et klart ogflydende italiensk, og du får opøvet sikkerhed i at føre selvstændige meget ambitiøse komplicerede samtaler og diskussionerpå sproget.
Du vil lære:

at kunne forstå alt talt sprog - også i film og radioudsendelser - ned til mindste detalje og også kunne forstå dialekpræget tale, hvis du får lidt tid til at lytte dig ind i dialekten,
at kunne deltage i diskussioner om alle emner på lige fod med en indfødt,
at blive fortrolig med idiomatiske vendinger og kunne udtrykke dig nuanceret, flydende og fejlfrit,
at kunne holde oplæg, foredrag m.m. i et struktureret og velformuleret sprog på lige fod med en indfødt sprogbruger,
at kunne læse alle former for almindelige tekster uden besvær og også kunne forstå meget komplekse tekster og fagsprog på lige fod med en indfødt sprogbruger.

For at kunne følge italienskundervisningen på 6. niveau skal du have kendskab til alle det italienske basisordforråds 6000 glosers udtale, betydning, bøjning og brug (herunder verbernes bøjning og brug i alle tider, måder, aspekter og diateser).Undervisningssted:
Paarup Aftenskole
Pakhusgården 18
5000 Odense C

Ugedag:
Onsdag
Næste mødegang:
25-09-2019 kl. 18:30
Underviser:
Niels Paulsen Bonde
Lokale:
Lokale 4
Holdnr:
19-719
Lektioner:
60
Mødegange:
30

Kontakt kursusudbyder:
DOF Paarup Aftenskole
5000 Odense C
T: 66 13 00 82
E: info@paarupaftenskole.dk

Italiensk - Niveau 4

25-09-2019
20:00 Onsdag
Odense C
Optager løbende
Italiensk
Grundbog: Passaparola 2, lektion 25-44
På kurset får du indlært det italienske basisordforråds 3000 hyppigst brugte ords udtale, betydning, bøjning og brug, hvorved du får god mulighed for at opbygge større italienske ordforråd og lære at føre selvstændige mere kompliceredeog mereambitiøse samtaler på sproget.
Du vil lære:

at kunne forstå også mere indviklet men klart struktureret tale og instruktioner på et naturligt standardsprog talt i almindeligt tempo - dog uden alt for komplicerede vendinger og inden for almindelige emner,
at kunne følge og forstå det væsentlige indhold i tv- og radioudsendelser som f.eks nyheder eller reportager, samt forstå pointen i en film på målsproget,
at kunne deltage aktivt i diskussioner med indfødte sprogbrugere om almindelige emner og udtrykke din mening på et nuanceret standardsprog,
at kunne læse almindelige, skønlitterære tekster og sagprosa på et almindeligt standardsprog.

For at kunne følge italienskundervisningen på 4. niveau skal du have have kendskab til det italienske basisordforråds 2000 hyppigst anvendte glosers betydning, bøjning og brug (dog kun verbernes bøjning og brug i måden 'indicativo' i alle tider, aspekter og diateser).Undervisningssted:
Paarup Aftenskole
Pakhusgården 18
5000 Odense C

Ugedag:
Onsdag
Næste mødegang:
25-09-2019 kl. 20:00
Underviser:
Niels Paulsen Bonde
Lokale:
Lokale 4
Holdnr:
19-715
Lektioner:
60
Mødegange:
30

Kontakt kursusudbyder:
DOF Paarup Aftenskole
5000 Odense C
T: 66 13 00 82
E: info@paarupaftenskole.dk

Italiensk - Niveau 1

24-09-2019
17:30 Tirsdag
Odense C
Optager løbende
Italiensk på niveau 1 (kræver ingen forkundskaber) Grundbog: Capito 1, lektion 1-11
På kurset får duindlært det italienske basisordforråds 500 hyppigst brugte ords udtale, betydning, bøjning og brug, hvorved du fårgod mulighed for at opbygge et mindre italiensk ordforråd og lære at føre meget enkle samtaler på sproget.
Du vil lære:

at både kunne forstå og udtrykke dig på et meget elementært niveau og give simple oplysninger om f.eks. dig selv og dine familie- og arbejdsforhold,
at kunne klare dig nogenlunde i meget elementære dagligdags situationer som indkøb, restaurantbesøg m.m.,
at kunne stille og besvare de mest elementære spørgsmål i basale dagligdagssituationer,
at kunne læse og skrive enkle sætninger om almindelige dagligdags emner som familieforhold, bolig og fritid,
at kunne præsentere dig selv og andre,
at kunne læse f.eks en almindelig menu og udfylde almindelige formularer f.eks. på hotel eller turistbureau.Undervisningssted:
Paarup Aftenskole
Pakhusgården 18
5000 Odense C

Ugedag:
Tirsdag
Næste mødegang:
24-09-2019 kl. 17:30
Underviser:
Niels Paulsen Bonde
Lokale:
Lokale 4
Holdnr:
19-709A
Lektioner:
30
Mødegange:
15

Kontakt kursusudbyder:
DOF Paarup Aftenskole
5000 Odense C
T: 66 13 00 82
E: info@paarupaftenskole.dk

Italiensk 4

19-09-2019
10:00 Torsdag
Odense C
Italiensk for dig med et godt kendskab til italiensk
Italiensk 3 - 4
Du har et godt kendskab til det italienske sprog, der svarer til 110 lektioner. 
Vi fortsætter undervisningen med Passaparola II og den grundlæggende grammatiske opbygning. 
Du udvider dit italienske ordforråd gennem samtale og spændende billedfortolkning.Undervisningssted:
FOF Vindegade 74
Vindegade 74
5000 Odense C

Ugedag:
Torsdag
Starter:
19-09-2019 kl. 10:00
Underviser:
Lisbeth Russo
Lokale:
FOF Vindegade 74
Holdnr:
92406
Lektioner:
28
Mødegange:
1

Kontakt kursusudbyder:
FOF Odense Fredericia Middelfart
5000 Odense C
T: 66 11 68 45
E: info@fof-ofm.dk

Italienske klassiske pastaretter

19-09-2019
17:30 Torsdag
Odense C
Er du vild med de italienske klassiske pastaretter? Så er dette kursus noget for dig!
Vi laver en ny ret fra bunden med gode råvarer hver gang. Til sidst snakker vi om rettens præsentation og den teoretisk del forbundet til rettens historie. Til sidst spiser vi sammen.

Materialegebyr betales til underviser ved hver undervisningsgang.Undervisningssted:
Sct. Hans Skole
Skibhusvej 188
5000 Odense C

Ugedag:
Torsdag
Starter:
19-09-2019 kl. 17:30
Underviser:
Anna Maria Meloni Rønn
Lokale:
Skolekøkken
Holdnr:
93250
Lektioner:
21
Mødegange:
6

Kontakt kursusudbyder:
AOF Odense-Nordfyn
5000 Odense C
T: 69 16 06 00
E: odense-nordfyn@aof.dk

Italiensk let konversation

19-09-2019
19:00 Torsdag
Odense C
Italiensk på samtaleniveau
Italiensk let konversation
Du har en grundlæggende forståelse af  det italienske sprog og du har et fint samtaleniveau. 
Du vil på dette kursus stadig udvide dit italienske ordforråd gennem samtale og fortolkning af spændende tekstmateriale fra den italienske litteratur.
 Vi vil tillige tale om aktuelle emner og få et udvidet  kendskab til Italiens fascinerende og overvældende kultur og gastronomi.Undervisningssted:
FOF Vindegade 74
Vindegade 74
5000 Odense C

Ugedag:
Torsdag
Starter:
19-09-2019 kl. 19:00
Underviser:
Lisbeth Russo
Lokale:
FOF Vindegade 74
Holdnr:
92411
Lektioner:
28
Mødegange:
1

Kontakt kursusudbyder:
FOF Odense Fredericia Middelfart
5000 Odense C
T: 66 11 68 45
E: info@fof-ofm.dk

Iyengar® yoga for seniorer

23-09-2019
12:15 Mandag
Odense C
Iyengar® yoga for seniorer
Det er aldrig for sent at begynde at dyrke yoga, og du kan blive ved hele livet. Alle kan deltage på dette hold, begyndere som øvede. 
Du er nået til et kapitel i dit liv, hvor du måske oplever stivere ankler og hofter, blodtrykket er steget eller faldet, og gigten har måske også meldt sig. På dette hold tages der hensyn til din alder, bevægelighed og kondition, og vi arbejder med dine aldersbetingede udfordringer.
Vi kommer hele kroppen igennem i et tempo, så alle kan være med, og vi bruger redskaber som bælter, tæpper og stole til at støtte og hjælpe med stillinger, som måske ellers ikke var mulige. Iyengar® Yoga er en meget sikker træningsform og er derfor særlig godt til personer med lette ryg- og knæskader eller stive muskler.
Vi slutter altid af med en dejlig afspænding, så du går fra timen med fornyet energi.Undervisningssted:
FOF Vindegade 72
Vindegade 72
5000 Odense C

Ugedag:
Mandag
Starter:
23-09-2019 kl. 12:15
Underviser:
Majbritt Christensen
Lokale:
FOF Vindegade 72
Holdnr:
92807
Lektioner:
28
Mødegange:
1

Kontakt kursusudbyder:
FOF Odense Fredericia Middelfart
5000 Odense C
T: 66 11 68 45
E: info@fof-ofm.dk

Italiensk mad - ulige uger

24-09-2019
18:00 Tirsdag
Odense C
Lær at lave autentisk italiensk mad 
v/ Ida Bjørnstrøm
På dette italienske madkursus laver vi lækker mad med masser af velsmag - lige fra pasta til simreretter og søde sager. Retterne er enkle og nemme at gå til - og i bedste italienske stil bruger vi naturligvis friske kvalitetsråvarer. Udgift til råvarer pr. gang ca. kr. 80 afregnes med underviseren, der er italiener, og som krydrer undervisningen med små anekdoter om madkulturen og hverdagen i Italien.
 Undervisningssted:
FOF Vindegade 74
Vindegade 74
5000 Odense C

Ugedag:
Tirsdag
Starter:
24-09-2019 kl. 18:00
Underviser:
Ida Bjørnstrøm
Lokale:
FOF Vindegade 74
Holdnr:
93002
Lektioner:
24
Mødegange:
1

Kontakt kursusudbyder:
FOF Odense Fredericia Middelfart
5000 Odense C
T: 66 11 68 45
E: info@fof-ofm.dk

Italiensk for viderekomne

25-09-2019
19:00 Onsdag
Odense C
Italiensk konversation for viderekomne 
Du har et forholdsvis højt niveau i italiensk og ønsker at vedligeholde din sprogfærdighed via læsning og samtale.
På dette kursus læser og diskuterer vi forskellige typer tekster (f.eks. noveller, romanuddrag, digte, artikler fra aviser og magasiner) om både aktuelle og historiske emner.
Programmet aftales med kursusdeltagerne.Undervisningssted:
FOF Vindegade 74
Vindegade 74
5000 Odense C

Ugedag:
Onsdag
Starter:
25-09-2019 kl. 19:00
Underviser:
Jytte Duholm
Lokale:
FOF Vindegade 74
Holdnr:
92414
Lektioner:
26
Mødegange:
1

Kontakt kursusudbyder:
FOF Odense Fredericia Middelfart
5000 Odense C
T: 66 11 68 45
E: info@fof-ofm.dk

Invester dine penge og få et enklere liv

09-10-2019
19:00 Onsdag
Odense C
Foredragsholder Pernille Wahlgren

INVESTER DINE PENGE OG FÅ ET ENKLERE LIV
Få adgang til Pernilles livsfilosofi Lev & tænk enkelt der har resulteret i, at hun i en alder af kun 44 år, har nok til at leve resten af livet uden af behøve at arbejde mere. Vil du gøre hende kunsten efter? Så er dette foredrag måske noget for dig.
Kan du bruge 250.000 kr. om 10 år? Så hør med når investor Pernille Wahlgren med udgangspunk i sin kommende bog: Lev & tænk enkelt giver råd om at se og tænke anderledes på din økonomi.
Det er dine tanker og din indstilling til din økonomi, der er afgørende for, hvordan din økonomi er og bliver.
I foredraget giver Pernille konkrete råd til at se anderledes på din økonomi.
Vi bruger og har flere penge end vi tror
"Det er vigtigt, at gå i dialog med os selv, når vi overvejer nyanskaffelser. Små, som store. Mindre dagligdags småanskaffelser, kan løbe op og blive til større beløb, over tid og det er faktisk sjældent, at man fortryder noget, man ikke fik købt. Hvordan påvirker det vi køber os på kort og lang sigt? Både hvad angår økonomi, brugsværdi og glædesværdi? Der kan godt ligge en del penge bundet i ting, som du måske ikke engang bruger. De penge kunne være investeret"
I foredraget bliver der lagt op til, at du går hjem med en plan til, hvordan du kan stå med 250.000 kr. om ti år. Måske endda uden, at du rigtig kan mærke det. Det handler om, hvordan du kan undgå at bruge "dumme" penge i din dagligdag.
Husk papir og blyant: Da der i foredraget er indlagt små tænkepauser, så du efter foredraget har din egen plan til at spare i hverdagen.

Læs mere om Pernille Wahlgren på www.pernillewahlgren.dk

Hvis du vil vide mere kan du få gratis råd i Facebook-gruppen Lev & tænk enkelt https://www.facebook.com/groups/296786111115249/
Undervisningssted:
Kulturmaskinen
Farvergården 7
5000 Odense C

Ugedag:
Onsdag
Starter:
09-10-2019 kl. 19:00
Underviser:
Pernille Wahlgren
Lokale:
Frølageret
Holdnr:
93915
Lektioner:
1
Mødegange:
1

Kontakt kursusudbyder:
AOF Odense-Nordfyn
5000 Odense C
T: 69 16 06 00
E: odense-nordfyn@aof.dk

Intentsivt eksperimenterende maleri - weekend

26-10-2019
10:00 Lørdag
Odense C
Lørdag og søndag 10.00-15.30 Intentsivt eksperimenterende maleri - weekend
Brug en intens weekend på at eksperimentere med teknikker i maleriet og på at udforske materialernes mange muligheder. Under et overordnet tema vil vi afprøve mange forskellige teknikker og f.eks. eksperimentere med shellak, farvepigmenter, akrylspraymaling og forskellige akrylmalemidler. Vi vil også arbejde med pouring/hældemaleri med flydende silikone, hvor man kan få de flotteste mønstre og celler frem.
Medbring mindst 3 (gerne flere og ikke alt for små) lærreder, akrylfarver og store pensler.
De øvrige materialer bliver indkøbt til fælles brug, så der skal påregnes et mindre beløb til fællesudgifter.Undervisningssted:
Paarup Aftenskole
Pakhusgården 18
5000 Odense C

Ugedag:
Lørdag
Starter:
26-10-2019 kl. 10:00
Underviser:
Lone V. Petersen
Lokale:
Malerhal 1
Holdnr:
19-641
Lektioner:
12
Mødegange:
2

Kontakt kursusudbyder:
DOF Paarup Aftenskole
5000 Odense C
T: 66 13 00 82
E: info@paarupaftenskole.dk

Indesign - weekend

09-11-2019
10:00 Lørdag
Odense C
Weekendkursus i Indesign - professionelle publikationer
Her lærer du de grundlæggende funktioner i det professionelle tekstredigeringsprogram InDesign.
Du undervises i dokumentopsætning med spalter, billeder og illustrationer, at oprette mastersider, anvende sidetal, tabeller, bruge lag, indholdsfortegnelse, fodnoter og stavekontrol, inden det færdige materiale kan udskrives på egen printer eller klargøres til tryk.
Medbring bærbar pc/mac med InDesign installeret - uanset sprog, evt. bare i en prøveversion. Versionen af programmet må dog ikke være ældre end CS 5.
Der undervises fra en Mac og kendskab til computer på basisniveau forudsættes.
Kursusmateriale mailes til dig.
 Undervisningssted:
FOF Vindegade 74
Vindegade 74
5000 Odense C

Ugedag:
Lørdag
Starter:
09-11-2019 kl. 10:00
Underviser:
Louise Kirstine Meyland
Lokale:
FOF Vindegade 74
Holdnr:
93058
Lektioner:
16
Mødegange:
1

Kontakt kursusudbyder:
FOF Odense Fredericia Middelfart
5000 Odense C
T: 66 11 68 45
E: info@fof-ofm.dk

I form efter fødsel

14-11-2019
11:30 Torsdag
Odense C
I form efter fødslen
Så er det tid til genoptræning af bækkenbunden, mavemusklerne, rygmusklerne, m.m. 
Hele kroppen er gennem graviditet og fødsel blevet belastet, så dette hold er til dig, der gerne vil i form på en sund og hensigtsmæssig måde. Hele kroppen arbejdes igennem, vi inddrager din baby i nogle af øvelserne og vi strækker alle de muskler der er ømme og spændte af at holde og bære på din baby. 
Træningen vil foregå i en uformel og behagelig atmosfære i gode trænings-faciliteter.
Undervisningssted:
FOF Vindegade 72
Vindegade 72
5000 Odense C

Ugedag:
Torsdag
Starter:
14-11-2019 kl. 11:30
Underviser:
Ann Husted Hansen
Lokale:
FOF Vindegade 72
Holdnr:
92961
Lektioner:
12
Mødegange:
1

Kontakt kursusudbyder:
FOF Odense Fredericia Middelfart
5000 Odense C
T: 66 11 68 45
E: info@fof-ofm.dk

Indisk brunch - familiekursus

17-11-2019
10:00 Søndag
Odense C
Indisk brunch - madkursus for hele familien  
v/ Shruti Jain Khandelia
Kom og hyg jer sammen i køkkenet, mens I laver skønne - og børnevenlige - indiske kødfri retter, man kan nyde til en lækker stor søndagsbrunch, bl.a. dhal (linse-/bønneret), raita, forskellige former for brød, chutney og andet tilbehør som bønnespiresalaten kosambari samt naturligvis lidt sødt til og en lækker lassi - det indiske svar på en smoothie. Undervisningen foregår i børnehøjde, og vi runder af med at anrette en fælles buffet og spise sammen. Underviseren er inder, og undervisningssproget vil fortrinsvis være dansk - suppleret med forklaringer på engelsk efter behov.
Prisen er for 1 voksen og 1 barn (6-14 år). Inkl. råvarer, der fortrinsvis er økologiske.   Undervisningssted:
FOF Vindegade 74
Vindegade 74
5000 Odense C

Ugedag:
Søndag
Starter:
17-11-2019 kl. 10:00
Underviser:
Shruti Jain Khandelia
Lokale:
FOF Vindegade 74
Holdnr:
93017
Lektioner:
5
Mødegange:
1

Kontakt kursusudbyder:
FOF Odense Fredericia Middelfart
5000 Odense C
T: 66 11 68 45
E: info@fof-ofm.dk

Intro til fermentering

23-11-2019
10:00 Lørdag
Odense C
Vitaminer og velsmag med fermentering  
v/ Ask Katzeff 
Fermenteret mad som surkål, kimchi, yoghurt, kombucha med mere er ikke bare supersunde, de er også en spændende måde at føje nye komplekse smagsnuancer til vores madlavning. Fermenteret mad er sprængfyldt med vitaminer, mineraler, antioxidanter og gavnlige bakterier, der øger vores sundhed og booster vores immunforsvar. Og så er de også proppet med smag og umami, der kan give det meste mad et lækkert pift. Det kan måske lyde svært tilgængeligt, men det er lettere end man tror, og glæden ved processerne og ikke mindst belønningen er stor.

Lær de forkellige grundteknikker og smagskombinationer
På dette kursus skal vi lære fermenteringens grundteknikker, smagskombinationer og de muligheder fermentering byder på i vores hverdagskøkken. Vi skal lære at lave klassisk sauerkraut og koreansk kimchi, vi skal lave chutney og chilisovs, og lave fermenterede drikke som kombucha og tepache.  
Prisen er inkl. råvarer. Medbring 3 rene 1-liters patentglas og et par syltetøjsglas.
 Undervisningssted:
FOF Vindegade 74
Vindegade 74
5000 Odense C

Ugedag:
Lørdag
Starter:
23-11-2019 kl. 10:00
Underviser:
Ask Katzeff
Lokale:
FOF Vindegade 74
Holdnr:
93022
Lektioner:
5
Mødegange:
1

Kontakt kursusudbyder:
FOF Odense Fredericia Middelfart
5000 Odense C
T: 66 11 68 45
E: info@fof-ofm.dk

Illustrator - weekend

30-11-2019
10:00 Lørdag
Odense C
Weekendkursus i Illustrator 
- lær at tegne på computeren!
Lær grundlæggende funktioner i dette professionelle tegneprogram fra Adobe.
De flotte, grafiske illustrationer kan bruges på hjemmesiden, i tryksager, skole/universitetsopgaver, præsentationer og meget mere. Vi ser på farver, tegneredskaber, typografi, lag, effekter, transformering og generel formgivning.
Medbring bærbar pc/Mac med Illustrator installeret - uanset sprog, evt. bare i en prøveversion. Versionen af programmet må dog ikke være ældre end CS 5.
Der undervises fra en Mac og kendskab til computer på basisniveau forudsættes.
Kursusmateriale mailes til dig.Undervisningssted:
FOF Vindegade 74
Vindegade 74
5000 Odense C

Ugedag:
Lørdag
Starter:
30-11-2019 kl. 10:00
Underviser:
Louise Kirstine Meyland
Lokale:
FOF Vindegade 74
Holdnr:
93059
Lektioner:
16
Mødegange:
1

Kontakt kursusudbyder:
FOF Odense Fredericia Middelfart
5000 Odense C
T: 66 11 68 45
E: info@fof-ofm.dk

Intro til fermentering

29-02-2020
10:00 Lørdag
Odense C
Vitaminer og velsmag med fermentering  
v/ Ask Katzeff 
Fermenteret mad som surkål, kimchi, yoghurt, kombucha med mere er ikke bare supersunde, de er også en spændende måde at føje nye komplekse smagsnuancer til vores madlavning. Fermenteret mad er sprængfyldt med vitaminer, mineraler, antioxidanter og gavnlige bakterier, der øger vores sundhed og booster vores immunforsvar. Og så er de også proppet med smag og umami, der kan give det meste mad et lækkert pift. Det kan måske lyde svært tilgængeligt, men det er lettere end man tror, og glæden ved processerne og ikke mindst belønningen er stor.

Lær de forkellige grundteknikker og smagskombinationer
På dette kursus skal vi lære fermenteringens grundteknikker, smagskombinationer og de muligheder fermentering byder på i vores hverdagskøkken. Vi skal lære at lave klassisk sauerkraut og koreansk kimchi, vi skal lave chutney og chilisovs, og lave fermenterede drikke som kombucha og tepache.  
Prisen er inkl. råvarer. Medbring 3 rene 1-liters patentglas og et par syltetøjsglas.
 Undervisningssted:
FOF Vindegade 74
Vindegade 74
5000 Odense C

Ugedag:
Lørdag
Starter:
29-02-2020 kl. 10:00
Underviser:
Ask Katzeff
Lokale:
FOF Vindegade 74
Holdnr:
101022
Lektioner:
5
Mødegange:
1

Kontakt kursusudbyder:
FOF Odense Fredericia Middelfart
5000 Odense C
T: 66 11 68 45
E: info@fof-ofm.dk

Inspiration til dine krukker

22-04-2020
17:30 Onsdag
Odense N
Kom med på rundvisning i gartneriet.
Derefter vises der eksempler på tilplantede krukker og der inspireres og vejledes til plantevalg. Undervejs er der rig mulighed for at stille spørgsmål.
Der serveres et glas rødvin.
Der gives rabat på alt hvad der købes.
Undervisningssted:
Stige Blomster
Kirkegyden 80
5270 Odense N

Ugedag:
Onsdag
Starter:
22-04-2020 kl. 17:30
Underviser:
Oplyses Senere
Lokale:
blomster
Holdnr:
94536
Lektioner:
2
Mødegange:
1

Kontakt kursusudbyder:
AOF Odense-Nordfyn
5000 Odense C
T: 69 16 06 00
E: odense-nordfyn@aof.dk

Inspiration til dine krukker

22-04-2020
17:30 Onsdag
Odense N
Kom med på rundvisning i gartneriet.
Se eksempler på tilplantede krukker, og få inspiration og vejledning til plantevalg. Undervejs er der rig mulighed for at stille spørgsmål.
Der serveres et glas rødvin.
Der gives rabat på alt hvad der købes.
Undervisningssted:
Stige Blomster
Kirkegyden 80
5270 Odense N

Ugedag:
Onsdag
Starter:
22-04-2020 kl. 17:30
Underviser:
Oplyses Senere
Lokale:
blomster
Holdnr:
23698
Lektioner:
2
Mødegange:
1

Kontakt kursusudbyder:
AOF Odense-Nordfyn
5000 Odense C
T: 69 16 06 00
E: odense-nordfyn@aof.dk

Italienske sommerkurser - Niveau 1-6

06-05-2020
13:30 Onsdag
Odense C
Optager løbende
Italienske sommerkurser på niveau 1-6
Niv. 1: kl. 13.30-15.00 (RV)
Niv. 2: kl. 15.00-16.30 (RV)
Niv. 3: kl. 16.30-18.00 (RV)
Niv. 4: kl. 18.00-19.30 (RV)
Niv. 5: kl. 19.30-21.00 (RV)
Niv. 6: kl. 21.00-22.30 (RV)Undervisningssted:
Paarup Aftenskole
Pakhusgården 18
5000 Odense C

Ugedag:
Onsdag
Næste mødegang:
06-05-2020 kl. 13:30
Underviser:
Niels Paulsen Bonde
Lokale:
Lokale 4
Holdnr:
20-718
Lektioner:
36
Mødegange:
18

Kontakt kursusudbyder:
DOF Paarup Aftenskole
5000 Odense C
T: 66 13 00 82
E: info@paarupaftenskole.dk


Aftenskole.nu anvender cookies
Vi benytter cookies til at få websitet til at fungere optimalt. Cookies anvendes primært til trafikmåling via Google Analytics, men ligeledes til at analysere brugen af vores hjemmeside, så vi løbende kan forbedre funktion og indhold.
Du accepterer brugen af cookies ved at klikke luk eller klikke videre på websitet. Læs mere om CookiesOK