Gå til Indhold
Find kurser og aktiviteter
Vælg kommune^

Italiensk - Niveau 2-3

26-11-2019
19:00 Tirsdag
Odense C
Optager løbende
Italiensk på niveau 2-3 (kræver kendskab til de 500 hyppigst anvendte basisord) Grundbog: Passaparola 1, lektion 14 - Passarola 2, lektion 25
På kurset får du indlært det italienske basisordforråds 1200 hyppigst brugte ords udtale, betydning, bøjning og brug, hvorved du får god mulighed for at opbygge dit italienske ordforråd og lære at føre enklere ukomplicerede samtaler på sproget.
Du vil lære:

at kunne forstå simple instruktioner og spørgsmål,
at kunne klare dig i nemmere dialoger om dagligdagsemner f.eks. på hotel, restaurant, arbejde og i private sammenhænge,
at kunne forstå de væsentligste informationer i almindeligt, men langsomt talt sprog,
at kunne udtrykke dig på et elementært sprog i dagligdagssituationer,
at kunne give enkle instruktioner og deltage aktivt i en simpel samtale om almindelige dagligdagsemner,
at kunne udtrykke forskellen mellem nutidige, datidige og fremtidige hændelser,
at kunne læse og forstå korte, nemmere tekster i deres helhed samt finde specifikke informationer i mere avancerede autentiske tekster,
at kunne læse og forstå almindelige formularer, spisekort, køreplaner til tog, bus m.m.

For at kunne følge italienskundervisningen på 2. niveau skal du have kendskab til det italienske basisordforråds 500 hyppigst anvendte glosers betydning, bøjning og brug (dog kun verbernes bøjning og brug i tiderne 'presente' og'passato prossimo'i måden 'indicativo' i diateserne 'attivo' og 'medio').Undervisningssted:
Paarup Aftenskole
Pakhusgården 18
5000 Odense C

Ugedag:
Tirsdag
Næste mødegang:
26-11-2019 kl. 19:00
Underviser:
Niels Paulsen Bonde
Lokale:
Lokale 4
Holdnr:
19-711A
Lektioner:
30
Mødegange:
15

Kontakt kursusudbyder:
DOF Paarup Aftenskole
5000 Odense C
T: 66 13 00 82
E: info@paarupaftenskole.dk

Italiensk - Niveau 5a

20-11-2019
15:45 Onsdag
Odense C
Optager løbende
Italiensk - Niveau 5a
Undervisningsmidler: forskellige autentiske italienske romaner, noveller, artikler og sangtekster, som du vælger underkursusforløbet i samråd med de andre deltagende kursister.
På kurset får du indlært det italienske basisordforråds 6000 hyppigst brugte ords udtale, betydning, bøjning og brug, hvorved du får god mulighed foratvidereudvikle og forbedre dit almene italienske ordforråd, at træne din evne til at præsentere kendte temaer og redegøre for kendte problemstillinger på et klart og nogenlunde flydende italiensk, samt at opøve sikkerhed i at føre selvstændige meget komplicerede samtaler og diskussionerpå sproget.

Du vil lære:

at kunne forstå almindeligt standardsprog, også når baggrunden ikke er klart defineret, og talen er mere ustruktureret eller en smule dialektpræget,
at kunne følge tv- og radioudsendelser og film på målsproget, stort set uden besvær,
at kunne udtrykke dig flydende og stort set ubesværet på et nuanceret standardsprog,
at kunne fremlægge dit synspunkt og deltage i en diskussion med indfødte, uden at disse skal tage særligt hensyn til dine sproglige evner,
at kunne holde et oplæg eller foredrag på et klart og tydeligt standardsprog,
at kunne læse stort set alle tekster (både skønlitteratur, artikler og almindeligt fagsprog) og også kunne forstå mere indviklede detaljer i teksten,
at kunne tilpasse din sproglige stil til en given anledning og modtager.

For at kunne følge italienskundervisningen på 5. niveau skal du mestre det italienske basisordforråds 3000 hyppigst anvendte glosers udtale, betydning, bøjning og brug (herunder verbernes bøjning og brug i alle tider, måder, aspekter og diateser).Undervisningssted:
Paarup Aftenskole
Pakhusgården 18
5000 Odense C

Ugedag:
Onsdag
Næste mødegang:
20-11-2019 kl. 15:45
Underviser:
Niels Paulsen Bonde
Lokale:
Lokale 4
Holdnr:
19-717A
Lektioner:
60
Mødegange:
30

Kontakt kursusudbyder:
DOF Paarup Aftenskole
5000 Odense C
T: 66 13 00 82
E: info@paarupaftenskole.dk

Italiensk - Niveau 5b

20-11-2019
17:00 Onsdag
Odense C
Optager løbende
Italiensk - Niveau 5b
Undervisningsmidler: forskellige autentiske italienske romaner, noveller, artikler og sangtekster, som du vælger underkursusforløbet i samråd med de andre deltagende kursister.
På kurset får du indlært det italienske basisordforråds 6000 hyppigst brugte ords udtale, betydning, bøjning og brug, hvorved du får god mulighed foratvidereudvikle og forbedre dit almene italienske ordforråd, at træne din evne til at præsentere kendte temaer og redegøre for kendte problemstillinger på et klart og nogenlunde flydende italiensk, samt at opøve sikkerhed i at føre selvstændige meget komplicerede samtaler og diskussionerpå sproget.

Du vil lære:

at kunne forstå almindeligt standardsprog, også når baggrunden ikke er klart defineret, og talen er mere ustruktureret eller en smule dialektpræget,
at kunne følge tv- og radioudsendelser og film på målsproget, stort set uden besvær,
at kunne udtrykke dig flydende og stort set ubesværet på et nuanceret standardsprog,
at kunne fremlægge dit synspunkt og deltage i en diskussion med indfødte, uden at disse skal tage særligt hensyn til dine sproglige evner,
at kunne holde et oplæg eller foredrag på et klart og tydeligt standardsprog,
at kunne læse stort set alle tekster (både skønlitteratur, artikler og almindeligt fagsprog) og også kunne forstå mere indviklede detaljer i teksten,
at kunne tilpasse din sproglige stil til en given anledning og modtager.

For at kunne følge italienskundervisningen på 5. niveau skal du mestre det italienske basisordforråds 3000 hyppigst anvendte glosers udtale, betydning, bøjning og brug (herunder verbernes bøjning og brug i alle tider, måder, aspekter og diateser).Undervisningssted:
Paarup Aftenskole
Pakhusgården 18
5000 Odense C

Ugedag:
Onsdag
Næste mødegang:
20-11-2019 kl. 17:00
Underviser:
Niels Paulsen Bonde
Lokale:
Lokale 4
Holdnr:
19-717B
Lektioner:
60
Mødegange:
30

Kontakt kursusudbyder:
DOF Paarup Aftenskole
5000 Odense C
T: 66 13 00 82
E: info@paarupaftenskole.dk

Italiensk - Niveau 6

20-11-2019
18:30 Onsdag
Odense C
Optager løbende
Italiensk på niveau 6 (kræver kendskab til alle sprogets 6000 basisord)
Velegnet til kursister med afsluttet italiensk-eksamen fra gymnasiet, HF eller VUC, der gerne vil lære mere.
Undervisningsmidler: forskellige autentiske italienske romaner, noveller, artikler, digte, arier og pop-sangtekster, som du vælger underkursusforløbet i samråd med de andre deltagende kursister.
Italienskundervisningen har som mål gennem gloseindlæring, oplæsning med udtale- og intonationskorrigering, interaktiv konversation og debat ud fra dine og de andre kursisters selvvalgte forberedte diskussionstemaer, resumé/genfortælling af forberedte digte eller artikler, samt fremlæggelse af selvvalgte emner at opøve og forbedre din italiensketekstforståelse, talefærdighed og lytteforståelse med styrkelse af den produktivesprogtilegnelse.
På kurset får du indlært alle de italienske basisglosers og mange specialglosers udtale, betydning, bøjning og brug, hvorved du får god mulighed for atvidereudvikle og forbedre dititalienske aktive ordforråd (herunder med aktivering af dit passive ordforråd). Du får trænet din evne til at præsentere kendte temaer og redegøre for kendte problemstillinger på et klart ogflydende italiensk, og du får opøvet sikkerhed i at føre selvstændige meget ambitiøse komplicerede samtaler og diskussionerpå sproget.
Du vil lære:

at kunne forstå alt talt sprog - også i film og radioudsendelser - ned til mindste detalje og også kunne forstå dialekpræget tale, hvis du får lidt tid til at lytte dig ind i dialekten,
at kunne deltage i diskussioner om alle emner på lige fod med en indfødt,
at blive fortrolig med idiomatiske vendinger og kunne udtrykke dig nuanceret, flydende og fejlfrit,
at kunne holde oplæg, foredrag m.m. i et struktureret og velformuleret sprog på lige fod med en indfødt sprogbruger,
at kunne læse alle former for almindelige tekster uden besvær og også kunne forstå meget komplekse tekster og fagsprog på lige fod med en indfødt sprogbruger.

For at kunne følge italienskundervisningen på 6. niveau skal du have kendskab til alle det italienske basisordforråds 6000 glosers udtale, betydning, bøjning og brug (herunder verbernes bøjning og brug i alle tider, måder, aspekter og diateser).Undervisningssted:
Paarup Aftenskole
Pakhusgården 18
5000 Odense C

Ugedag:
Onsdag
Næste mødegang:
20-11-2019 kl. 18:30
Underviser:
Niels Paulsen Bonde
Lokale:
Lokale 4
Holdnr:
19-719
Lektioner:
60
Mødegange:
30

Kontakt kursusudbyder:
DOF Paarup Aftenskole
5000 Odense C
T: 66 13 00 82
E: info@paarupaftenskole.dk

Italiensk - Niveau 4

20-11-2019
20:00 Onsdag
Odense C
Optager løbende
Italiensk
Grundbog: Passaparola 2, lektion 25-44
På kurset får du indlært det italienske basisordforråds 3000 hyppigst brugte ords udtale, betydning, bøjning og brug, hvorved du får god mulighed for at opbygge større italienske ordforråd og lære at føre selvstændige mere kompliceredeog mereambitiøse samtaler på sproget.
Du vil lære:

at kunne forstå også mere indviklet men klart struktureret tale og instruktioner på et naturligt standardsprog talt i almindeligt tempo - dog uden alt for komplicerede vendinger og inden for almindelige emner,
at kunne følge og forstå det væsentlige indhold i tv- og radioudsendelser som f.eks nyheder eller reportager, samt forstå pointen i en film på målsproget,
at kunne deltage aktivt i diskussioner med indfødte sprogbrugere om almindelige emner og udtrykke din mening på et nuanceret standardsprog,
at kunne læse almindelige, skønlitterære tekster og sagprosa på et almindeligt standardsprog.

For at kunne følge italienskundervisningen på 4. niveau skal du have have kendskab til det italienske basisordforråds 2000 hyppigst anvendte glosers betydning, bøjning og brug (dog kun verbernes bøjning og brug i måden 'indicativo' i alle tider, aspekter og diateser).Undervisningssted:
Paarup Aftenskole
Pakhusgården 18
5000 Odense C

Ugedag:
Onsdag
Næste mødegang:
20-11-2019 kl. 20:00
Underviser:
Niels Paulsen Bonde
Lokale:
Lokale 4
Holdnr:
19-715
Lektioner:
60
Mødegange:
30

Kontakt kursusudbyder:
DOF Paarup Aftenskole
5000 Odense C
T: 66 13 00 82
E: info@paarupaftenskole.dk

Italiensk - Niveau 1

26-11-2019
17:30 Tirsdag
Odense C
Optager løbende
Italiensk på niveau 1 (kræver ingen forkundskaber) Grundbog: Capito 1, lektion 1-11
På kurset får duindlært det italienske basisordforråds 500 hyppigst brugte ords udtale, betydning, bøjning og brug, hvorved du fårgod mulighed for at opbygge et mindre italiensk ordforråd og lære at føre meget enkle samtaler på sproget.
Du vil lære:

at både kunne forstå og udtrykke dig på et meget elementært niveau og give simple oplysninger om f.eks. dig selv og dine familie- og arbejdsforhold,
at kunne klare dig nogenlunde i meget elementære dagligdagssituationer som indkøb, restaurantbesøg m.m.,
at kunne stille og besvare de mest elementære spørgsmål i basale dagligdagssituationer,
at kunne læse og skrive enkle sætninger om almindelige dagligdagsemner som familieforhold, bolig og fritid,
at kunne præsentere dig selv og andre,
at kunne læse f.eks en almindelig menu og udfylde almindelige formularer f.eks. på hotel eller turistbureau.Undervisningssted:
Paarup Aftenskole
Pakhusgården 18
5000 Odense C

Ugedag:
Tirsdag
Næste mødegang:
26-11-2019 kl. 17:30
Underviser:
Niels Paulsen Bonde
Lokale:
Lokale 4
Holdnr:
19-709A
Lektioner:
30
Mødegange:
15

Kontakt kursusudbyder:
DOF Paarup Aftenskole
5000 Odense C
T: 66 13 00 82
E: info@paarupaftenskole.dk

Intro til fermentering

23-11-2019
10:00 Lørdag
Odense C
Vitaminer og velsmag med fermentering  
v/ Ask Katzeff 
Fermenteret mad som surkål, kimchi, yoghurt, kombucha med mere er ikke bare supersunde, de er også en spændende måde at føje nye komplekse smagsnuancer til vores madlavning. Fermenteret mad er sprængfyldt med vitaminer, mineraler, antioxidanter og gavnlige bakterier, der øger vores sundhed og booster vores immunforsvar. Og så er de også proppet med smag og umami, der kan give det meste mad et lækkert pift. Det kan måske lyde svært tilgængeligt, men det er lettere end man tror, og glæden ved processerne og ikke mindst belønningen er stor.

Lær de forkellige grundteknikker og smagskombinationer
På dette kursus skal vi lære fermenteringens grundteknikker, smagskombinationer og de muligheder fermentering byder på i vores hverdagskøkken. Vi skal lære at lave klassisk sauerkraut og koreansk kimchi, vi skal lave chutney og chilisovs, og lave fermenterede drikke som kombucha og tepache.  
Prisen er inkl. råvarer. Medbring 3 rene 1-liters patentglas og et par syltetøjsglas.
 Undervisningssted:
FOF Vindegade 74
Vindegade 74
5000 Odense C

Ugedag:
Lørdag
Starter:
23-11-2019 kl. 10:00
Underviser:
Ask Katzeff
Lokale:
FOF Vindegade 74
Holdnr:
93022
Lektioner:
5
Mødegange:
1

Kontakt kursusudbyder:
FOF Odense Fredericia Middelfart
5000 Odense C
T: 66 11 68 45
E: info@fof-ofm.dk

Illustrator - weekend

30-11-2019
10:00 Lørdag
Odense C
Weekendkursus i Illustrator 
- lær at tegne på computeren!
Lær grundlæggende funktioner i dette professionelle tegneprogram fra Adobe.
De flotte, grafiske illustrationer kan bruges på hjemmesiden, i tryksager, skole/universitetsopgaver, præsentationer og meget mere. Vi ser på farver, tegneredskaber, typografi, lag, effekter, transformering og generel formgivning.
Medbring bærbar pc/Mac med Illustrator installeret - uanset sprog, evt. bare i en prøveversion. Versionen af programmet må dog ikke være ældre end CS 5.
Der undervises fra en Mac og kendskab til computer på basisniveau forudsættes.
Kursusmateriale mailes til dig.Undervisningssted:
FOF Vindegade 74
Vindegade 74
5000 Odense C

Ugedag:
Lørdag
Starter:
30-11-2019 kl. 10:00
Underviser:
Louise Kirstine Meyland
Lokale:
FOF Vindegade 74
Holdnr:
93059
Lektioner:
16
Mødegange:
1

Kontakt kursusudbyder:
FOF Odense Fredericia Middelfart
5000 Odense C
T: 66 11 68 45
E: info@fof-ofm.dk

Italiensk fortsættere B2-1

07-01-2020
10:00 Tirsdag
Odense C
Vi er igennem lærebogssystemet og vil i dette semester læse en læse let-bog og repetere grammatikken v.hj.a. øvehæftet til Passaparola 2.

[url|http://aftenskole.aof.dk/eusprogniveauer/italiensk/b2modul1/|Italiensk B2-1]
Undervisningssted:
AOF
Rugårdsvej 15 B
5000 Odense C

Ugedag:
Tirsdag
Starter:
07-01-2020 kl. 10:00
Underviser:
Nellie Manford
Lokale:
1.1, 1. sal
Holdnr:
94650
Lektioner:
26
Mødegange:
13

Kontakt kursusudbyder:
AOF Odense-Nordfyn
5000 Odense C
T: 69 16 06 00
E: odense-nordfyn@aof.dk

Italiensk fortsættere B1-1

09-01-2020
10:00 Torsdag
Odense C
Vi bruger lærebogssystemet Passaparola med øvehæfte og er nået til lezione 31 i bog 2.
[url|http://aftenskole.aof.dk/eusprogniveauer/italiensk/b1modul1/|Italiensk B1-1]Undervisningssted:
AOF
Rugårdsvej 15 B
5000 Odense C

Ugedag:
Torsdag
Starter:
09-01-2020 kl. 10:00
Underviser:
Nellie Manford
Lokale:
1.1, 1. sal
Holdnr:
94652
Lektioner:
26
Mødegange:
13

Kontakt kursusudbyder:
AOF Odense-Nordfyn
5000 Odense C
T: 69 16 06 00
E: odense-nordfyn@aof.dk

Individuelt maleri - akryl

10-01-2020
09:30 Fredag
Odense C
Fredag kl. 9.30-14.05. Undervisning i lige uger.
For let øvede/øvede
Du arbejder selvstændigt med dit eget billedsprog og får professionelle “øjne” på dit maleri.Vi taler om mulige veje du kan gå med dit maleri, og du får ro til at arbejde i et inspirerende malerværksted/fællesskab.
-Hvis der er flere der ønsker det, vil der være fælles demonstration af teknikker og enkelte kunstnerportrætter.
-Første undervisningsgang vil der være et inspirationsoplæg, du kan vælge at starte op med.
Hovedvægten bliver lagt på den individuelle vejledning af dine malerier.
Medbring egne materialer/lærreder, også første gang!Undervisningssted:
Paarup Aftenskole
Pakhusgården 18
5000 Odense C

Ugedag:
Fredag
Starter:
10-01-2020 kl. 09:30
Underviser:
Indigo Richards
Lokale:
Malerhal 1
Holdnr:
20-654
Lektioner:
30
Mødegange:
6

Kontakt kursusudbyder:
DOF Paarup Aftenskole
5000 Odense C
T: 66 13 00 82
E: info@paarupaftenskole.dk

Italiensk let øvede/fortsættere A2-2

10-01-2020
11:00 Fredag
Odense C
Vi læser efter bogen Passaparola med skr. øvelser og skal til at begynde på bog 2.
materialeudgifter må påregnes

[url|http://www.aof.dk/eusprogniveauer/italiensk/a2modul2/|Italiensk A2-2]Undervisningssted:
AOF
Rugårdsvej 15 B
5000 Odense C

Ugedag:
Fredag
Starter:
10-01-2020 kl. 11:00
Underviser:
Nellie Manford
Lokale:
1.1, 1. sal
Holdnr:
94643
Lektioner:
26
Mødegange:
13

Kontakt kursusudbyder:
AOF Odense-Nordfyn
5000 Odense C
T: 69 16 06 00
E: odense-nordfyn@aof.dk

Italiensk let øvede B1-2

10-01-2020
13:45 Fredag
Odense C
Vi er nået til Lezione 31 i Passaparola 2, men vil i dette semester læse en easy reader og repetere grammatik v.hj.a. PP øvehæftet.

[url|http://aftenskole.aof.dk/eusprogniveauer/italiensk/b1modul2/|Italiensk B1-2]Undervisningssted:
AOF
Rugårdsvej 15 B
5000 Odense C

Ugedag:
Fredag
Starter:
10-01-2020 kl. 13:45
Underviser:
Nellie Manford
Lokale:
1.1, 1. sal
Holdnr:
94654
Lektioner:
26
Mødegange:
13

Kontakt kursusudbyder:
AOF Odense-Nordfyn
5000 Odense C
T: 69 16 06 00
E: odense-nordfyn@aof.dk

Italiensk fortsættere B1-1

13-01-2020
17:00 Mandag
Odense C
Vi læser efter bogen Passaparola 2 og er nået til Lezione 23. Materialeudgifter må påregnes.

[url|http://aftenskole.aof.dk/eusprogniveauer/italiensk/b1modul2/|Italiensk B1-1]Undervisningssted:
AOF
Rugårdsvej 15 B
5000 Odense C

Ugedag:
Mandag
Starter:
13-01-2020 kl. 17:00
Underviser:
Davide Eskelund Rota
Lokale:
1.5, 1. sal
Holdnr:
94658
Lektioner:
26
Mødegange:
13

Kontakt kursusudbyder:
AOF Odense-Nordfyn
5000 Odense C
T: 69 16 06 00
E: odense-nordfyn@aof.dk

Italiensk begyndere A1-1

13-01-2020
19:00 Mandag
Odense C
Ciao, buongiorno - vi starter helt fra bunden og får sagt noget på italiensk fra dag 1. Vi læser efter bogen Passaparola 1 og har fokus på den mundtlige sprogfærdighed, der indøves gennem samtale, lytteøvelser, oplæsning og små, sjove opgaver. Vi kommer også ind på den italienske kultur - herunder naturligvis bordets glæder.

[url|http://www.aof.dk/eusprogniveauer/italiensk/a1modul1/|Italiensk A1-1]Undervisningssted:
AOF
Rugårdsvej 15 B
5000 Odense C

Ugedag:
Mandag
Starter:
13-01-2020 kl. 19:00
Underviser:
Davide Eskelund Rota
Lokale:
1.5, 1. sal
Holdnr:
94655
Lektioner:
26
Mødegange:
13

Kontakt kursusudbyder:
AOF Odense-Nordfyn
5000 Odense C
T: 69 16 06 00
E: odense-nordfyn@aof.dk

Italiensk Conversazione B2

15-01-2020
17:00 Onsdag
Odense C
Leggiamo letture facili e ripetiamo la grammatica
Materialeudgifter må påregnes.

Undervisningssted:
AOF
Rugårdsvej 15 B
5000 Odense C

Ugedag:
Onsdag
Starter:
15-01-2020 kl. 17:00
Underviser:
Nellie Manford
Lokale:
1.1, 1. sal
Holdnr:
94647
Lektioner:
26
Mødegange:
13

Kontakt kursusudbyder:
AOF Odense-Nordfyn
5000 Odense C
T: 69 16 06 00
E: odense-nordfyn@aof.dk

Improvisation for blæsere - begyndere og øvede

15-01-2020
18:15 Onsdag
Odense C
Optager løbende
Onsdag kl. 18.15-19.00

Improvisation er holdet for dig, som synes, at det er svært at spille solo. Her får du indføring i akkorder og skalaer og lærer at ”bygge en solo op”. Vi øver til play-a-long tracks (forudindspillet rytmegruppe), og du får individuel respons på dine soloer. Har du improviseret i mange år, men savner mere viden omkring det teoretiske, vil du også med fordel kunne være med her.Undervisningssted:
Paarup Aftenskole
Pakhusgården 18
5000 Odense C

Ugedag:
Onsdag
Næste mødegang:
15-01-2020 kl. 18:15
Underviser:
Rasmus Henriksen
Lokale:
Salen
Holdnr:
20-1026
Lektioner:
12
Mødegange:
12

Kontakt kursusudbyder:
DOF Paarup Aftenskole
5000 Odense C
T: 66 13 00 82
E: info@paarupaftenskole.dk

Italiensk fortsættere B1-2

15-01-2020
19:00 Onsdag
Odense C
Vi læser efter bogen Passaparola 2 og er nået til Lezione 23. Materialeudgifter må påregnes.

[url|http://aftenskole.aof.dk/eusprogniveauer/italiensk/b1modul2/|Italiensk B1-2]Undervisningssted:
AOF
Rugårdsvej 15 B
5000 Odense C

Ugedag:
Onsdag
Starter:
15-01-2020 kl. 19:00
Underviser:
Davide Eskelund Rota
Lokale:
1.8, 1. sal
Holdnr:
94646
Lektioner:
26
Mødegange:
13

Kontakt kursusudbyder:
AOF Odense-Nordfyn
5000 Odense C
T: 69 16 06 00
E: odense-nordfyn@aof.dk

Italiensk fortsættere, B1-2

16-01-2020
16:30 Torsdag
Odense C
Vi er nået til Lezione 40 i Passaparola 2, men vil i dette semester læse en easy reader og repetere grammatik v.hj.a. PP øvehæftet.

[url|http://aftenskole.aof.dk/eusprogniveauer/italiensk/b1modul2/|Italiensk B1-2]
Undervisningssted:
AOF
Rugårdsvej 15 B
5000 Odense C

Ugedag:
Torsdag
Starter:
16-01-2020 kl. 16:30
Underviser:
Nellie Manford
Lokale:
1.1, 1. sal
Holdnr:
94657
Lektioner:
26
Mødegange:
13

Kontakt kursusudbyder:
AOF Odense-Nordfyn
5000 Odense C
T: 69 16 06 00
E: odense-nordfyn@aof.dk

Intuitiv kropstræning

30-01-2020
15:15 Torsdag
Odense M
Her er tid til arbejde med roen og nærværet i hver enkelt øvelse, så du vil optræne din evne til at lytte til din krop og dens signaler. Vi vil arbejde med:

Rolige smidiggørende og afspændende øvelser, bevægelser og stræk.
Kontakten til det dybe åndedræt og bevidst nærvær.
Kropsbevidsthed. Guidede meditationer.
Meridianmassage / akutryk - en selvmassage der virker afspændende og revitaliserende.
Undervisningssted:
AOF Hunderupvej
Hunderupvej 103
5230 Odense M

Ugedag:
Torsdag
Starter:
30-01-2020 kl. 15:15
Underviser:
Katrine Dyrehauge Roos
Lokale:
A8, stuen yoga
Holdnr:
94827
Lektioner:
14
Mødegange:
7

Kontakt kursusudbyder:
AOF Odense-Nordfyn
5000 Odense C
T: 69 16 06 00
E: odense-nordfyn@aof.dk

IT/EDB for alle

30-01-2020
19:00 Torsdag
Odense C
Computerkursus for let øvede, som ikke bruger pc'en ret meget, fordi du føler dig usikker på, hvad der foregår på skærmen.
På kurset arbejder vi mest med den praktiske brug af computeren og ser også på sikkerheden, og hvad skal du gøre ved de mere eller mystiske spørgsmål, som dukker frem i tide og utide. Hvad skal du gøre?
Et hovedformål med kurset er, at gøre dig mindre usikker.
Har du en bærbar pc, er det en fordel at tage den med, så du lærer at bruge din egen pc.

Undervisningssted:
AOF
Rugårdsvej 15 B
5000 Odense C

Ugedag:
Torsdag
Starter:
30-01-2020 kl. 19:00
Underviser:
Gert Mogens Hegnsvang
Lokale:
S1, stuen
Holdnr:
94710
Lektioner:
24
Mødegange:
8

Kontakt kursusudbyder:
AOF Odense-Nordfyn
5000 Odense C
T: 69 16 06 00
E: odense-nordfyn@aof.dk

Intro til fermentering

29-02-2020
10:00 Lørdag
Odense C
Vitaminer og velsmag med fermentering  
v/ Ask Katzeff 
Fermenteret mad som surkål, kimchi, yoghurt, kombucha med mere er ikke bare supersunde, de er også en spændende måde at føje nye komplekse smagsnuancer til vores madlavning. Fermenteret mad er sprængfyldt med vitaminer, mineraler, antioxidanter og gavnlige bakterier, der øger vores sundhed og booster vores immunforsvar. Og så er de også proppet med smag og umami, der kan give det meste mad et lækkert pift. Det kan måske lyde svært tilgængeligt, men det er lettere end man tror, og glæden ved processerne og ikke mindst belønningen er stor.

Lær de forkellige grundteknikker og smagskombinationer
På dette kursus skal vi lære fermenteringens grundteknikker, smagskombinationer og de muligheder fermentering byder på i vores hverdagskøkken. Vi skal lære at lave klassisk sauerkraut og koreansk kimchi, vi skal lave chutney og chilisovs, og lave fermenterede drikke som kombucha og tepache.  
Prisen er inkl. råvarer. Medbring 3 rene 1-liters patentglas og et par syltetøjsglas.
 Undervisningssted:
FOF Vindegade 74
Vindegade 74
5000 Odense C

Ugedag:
Lørdag
Starter:
29-02-2020 kl. 10:00
Underviser:
Ask Katzeff
Lokale:
FOF Vindegade 74
Holdnr:
101022
Lektioner:
5
Mødegange:
1

Kontakt kursusudbyder:
FOF Odense Fredericia Middelfart
5000 Odense C
T: 66 11 68 45
E: info@fof-ofm.dk

Intentsivt eksperimenterende maleri - weekend

07-03-2020
10:00 Lørdag
Odense C
Optager løbende
Lørdag og søndag 10.00-15.30 Intentsivt eksperimenterende maleri - weekend
Brug en intens weekend på at eksperimentere med teknikker i maleriet og på at udforske materialernes mange muligheder. Under et overordnet tema vil vi afprøve mange forskellige teknikker og f.eks. eksperimentere med shellak, farvepigmenter, akrylspraymaling og forskellige akrylmalemidler. Vi vil også arbejde med pouring/hældemaleri med flydende silikone, hvor man kan få de flotteste mønstre og celler frem.
Medbring mindst 3 (gerne flere og ikke alt for små) lærreder, akrylfarver og store pensler.
De øvrige materialer bliver indkøbt til fælles brug, så der skal påregnes et mindre beløb til fællesudgifter.Undervisningssted:
Paarup Aftenskole
Pakhusgården 18
5000 Odense C

Ugedag:
Lørdag
Næste mødegang:
07-03-2020 kl. 10:00
Underviser:
Lone V. Petersen
Lokale:
Malerhal 1
Holdnr:
20-642
Lektioner:
12
Mødegange:
2

Kontakt kursusudbyder:
DOF Paarup Aftenskole
5000 Odense C
T: 66 13 00 82
E: info@paarupaftenskole.dk

Invester i livet - køb aktier og bliv fri

21-04-2020
19:00 Tirsdag
Odense C
Foredragsholder Pernille Wahlgren

INVESTER DINE PENGE OG FÅ ET ENKLERE LIV
Få adgang til Pernilles livsfilosofi Lev & tænk enkelt der har resulteret i, at hun i en alder af kun 44 år, har nok til at leve resten af livet uden af behøve at arbejde mere. Vil du gøre hende kunsten efter? Så er dette foredrag måske noget for dig.
Kan du bruge 250.000 kr. om 10 år? Så hør med når investor Pernille Wahlgren med udgangspunk i sin kommende bog: Lev & tænk enkelt giver råd om at se og tænke anderledes på din økonomi.
Det er dine tanker og din indstilling til din økonomi, der er afgørende for, hvordan din økonomi er og bliver.
I foredraget giver Pernille konkrete råd til at se anderledes på din økonomi.
Vi bruger og har flere penge end vi tror
"Det er vigtigt, at gå i dialog med os selv, når vi overvejer nyanskaffelser. Små, som store. Mindre dagligdags småanskaffelser, kan løbe op og blive til større beløb, over tid og det er faktisk sjældent, at man fortryder noget, man ikke fik købt. Hvordan påvirker det vi køber os på kort og lang sigt? Både hvad angår økonomi, brugsværdi og glædesværdi? Der kan godt ligge en del penge bundet i ting, som du måske ikke engang bruger. De penge kunne være investeret"
I foredraget bliver der lagt op til, at du går hjem med en plan til, hvordan du kan stå med 250.000 kr. om ti år. Måske endda uden, at du rigtig kan mærke det. Det handler om, hvordan du kan undgå at bruge "dumme" penge i din dagligdag.
Husk papir og blyant: Da der i foredraget er indlagt små tænkepauser, så du efter foredraget har din egen plan til at spare i hverdagen.

Læs mere om Pernille Wahlgren på www.pernillewahlgren.dk

Hvis du vil vide mere kan du få gratis råd i Facebook-gruppen Lev & tænk enkelt https://www.facebook.com/groups/296786111115249/
Undervisningssted:
Kulturmaskinen
Farvergården 7
5000 Odense C

Ugedag:
Tirsdag
Starter:
21-04-2020 kl. 19:00
Underviser:
Pernille Wahlgren
Lokale:
Frølageret
Holdnr:
94915
Lektioner:
1
Mødegange:
1

Kontakt kursusudbyder:
AOF Odense-Nordfyn
5000 Odense C
T: 69 16 06 00
E: odense-nordfyn@aof.dk

Italiensk begyndere A1-1

22-04-2020
17:00 Onsdag
Odense C
Ciao, buongiorno - vi starter helt fra bunden og får sagt noget på italiensk fra dag 1. Vi læser efter bogen Passaparola 1 og har fokus på den mundtlige sprogfærdighed, der indøves gennem samtale, lytteøvelser, oplæsning og små, sjove opgaver. Vi kommer også ind på den italienske kultur - herunder naturligvis bordets glæder.

[url|http://www.aof.dk/eusprogniveauer/italiensk/a1modul1/|Italiensk A1-1]Undervisningssted:
AOF
Rugårdsvej 15 B
5000 Odense C

Ugedag:
Onsdag
Starter:
22-04-2020 kl. 17:00
Underviser:
Davide Eskelund Rota
Lokale:
1.8, 1. sal
Holdnr:
94645
Lektioner:
26
Mødegange:
13

Kontakt kursusudbyder:
AOF Odense-Nordfyn
5000 Odense C
T: 69 16 06 00
E: odense-nordfyn@aof.dk

Inspiration til dine krukker

22-04-2020
17:30 Onsdag
Odense N
Kom med på rundvisning i gartneriet.
Derefter vises der eksempler på tilplantede krukker og der inspireres og vejledes til plantevalg. Undervejs er der rig mulighed for at stille spørgsmål.
Der serveres et glas rødvin.
Der gives rabat på alt hvad der købes.
Undervisningssted:
Stige Blomster
Kirkegyden 80
5270 Odense N

Ugedag:
Onsdag
Starter:
22-04-2020 kl. 17:30
Underviser:
Oplyses Senere
Lokale:
blomster
Holdnr:
94536
Lektioner:
2
Mødegange:
1

Kontakt kursusudbyder:
AOF Odense-Nordfyn
5000 Odense C
T: 69 16 06 00
E: odense-nordfyn@aof.dk

Inspiration til dine krukker

22-04-2020
17:30 Onsdag
Odense N
Kom med på rundvisning i gartneriet.
Se eksempler på tilplantede krukker, og få inspiration og vejledning til plantevalg. Undervejs er der rig mulighed for at stille spørgsmål.
Der serveres et glas rødvin.
Der gives rabat på alt hvad der købes.
Undervisningssted:
Stige Blomster
Kirkegyden 80
5270 Odense N

Ugedag:
Onsdag
Starter:
22-04-2020 kl. 17:30
Underviser:
Oplyses Senere
Lokale:
blomster
Holdnr:
23698
Lektioner:
2
Mødegange:
1

Kontakt kursusudbyder:
AOF Odense-Nordfyn
5000 Odense C
T: 69 16 06 00
E: odense-nordfyn@aof.dk

Italiano prego - samtaletræning A2

30-04-2020
10:00 Torsdag
Odense C
Få pudset formen af inden ferien. For dig med 2-6 sæsoners undervisning på bagen. Ingen lektier, ingen grammatikopgaver.Undervisningssted:
AOF
Rugårdsvej 15 B
5000 Odense C

Ugedag:
Torsdag
Starter:
30-04-2020 kl. 10:00
Underviser:
Nellie Manford
Lokale:
1.1, 1. sal
Holdnr:
94693
Lektioner:
4
Mødegange:
2

Kontakt kursusudbyder:
AOF Odense-Nordfyn
5000 Odense C
T: 69 16 06 00
E: odense-nordfyn@aof.dk

Italiensk til rejsebrug A1-1

04-05-2020
17:00 Mandag
Odense C
Lær at spørge om vej, bestille på restaurant, handle på marked og bede om et ekstra håndklæde.

[url|http://aftenskole.aof.dk/eusprogniveauer/italiensk/a1modul1/|Italiensk A1-1]Undervisningssted:
AOF
Rugårdsvej 15 B
5000 Odense C

Ugedag:
Mandag
Starter:
04-05-2020 kl. 17:00
Underviser:
Nellie Manford
Lokale:
1.1, 1. sal
Holdnr:
94653
Lektioner:
6
Mødegange:
3

Kontakt kursusudbyder:
AOF Odense-Nordfyn
5000 Odense C
T: 69 16 06 00
E: odense-nordfyn@aof.dk

Italienske sommerkurser - Niveau 1-6

06-05-2020
13:30 Onsdag
Odense C
Optager løbende
Italienske sommerkurser på niveau 1-6
Niv. 1: kl. 13.30-15.00 (RV)
Niv. 2: kl. 15.00-16.30 (RV)
Niv. 3: kl. 16.30-18.00 (RV)
Niv. 4: kl. 18.00-19.30 (RV)
Niv. 5: kl. 19.30-21.00 (RV)
Niv. 6: kl. 21.00-22.30 (RV)Undervisningssted:
Paarup Aftenskole
Pakhusgården 18
5000 Odense C

Ugedag:
Onsdag
Næste mødegang:
06-05-2020 kl. 13:30
Underviser:
Niels Paulsen Bonde
Lokale:
Lokale 4
Holdnr:
20-718
Lektioner:
36
Mødegange:
18

Kontakt kursusudbyder:
DOF Paarup Aftenskole
5000 Odense C
T: 66 13 00 82
E: info@paarupaftenskole.dk