Gå til Indhold
Find kurser og aktiviteter
Vælg kommune^
Hvad handler kurset om?
Over fire torsdage kan du få ny læring, input og
sparring, så du kan arbejde mere kvalificeret, målrettet og konkret med din
ide. I kursusprogrammet, Nordic Social Entrepreneurship 3.0, lærer du at
identificere et socialt problem, og at se, hvordan en mulig ide og løsning kan
omsættes i et projekt eller i en forretningsmodel som del af en socialøkonomisk
virksomhed. På kurset vil du lære, hvordan en prototype kan udvikles og
afprøves, så du kan teste din ide som produkt og aktivitet, og tage de næste,
mere konkrete skridt til egentlig lancering, anvendelse og udbredelse.
Med en ”learning by doing”-tilgang bliver du inspireret til at kunne udvikle en
strategisk plan og model, du kan handle efter, og som du kan præsentere din ide
med.

Hvad
er formålet med programmet?
Nordic
Social Entrepreneurship 3.0 er et nyt online kursusprogram, som har til formål
at forbedre deltageres mulighed for selv at starte en socialøkonomisk
virksomhed. Gennem kurset får deltagerne bedre mulighed for at bidrage med
løsninger på faktiske samfundsmæssige og økonomiske udfordringer ved at skabe
alternative socialøkonomiske forretningsdriftsmodeller bl.a. indenfor
traditionelle erhverv. Kurset er udviklet til uddannede, voksne fagfolk fra
traditionelle professioner, men er også åbent overfor alle med lyst til at
omsætte en social ide til en socialøkonomisk virksomhed.
Det er overordnet tanken at programmet skal give deltagerne bedre muligheder
for at kunne bidrage med løsninger på faktiske samfundsmæssige og økonomiske
udfordringer ved at skabe alternative socialøkonomiske
forretningsdriftsmodeller i traditionelle sektorer og erhverv.Du kan
se meget mere og tilmelde dig herUndervisningssted:
Vester Allé 8
Vester Allé 8
8000 Aarhus C

Ugedag:
Torsdag
Næste mødegang:
14-09-2023 kl. 15:00
Underviser:
Sociale Entreprenører
Lokale:
VA8-210 (16 pers.)
Holdnr:
23-1969
Lektioner:
8
Mødegange:
4

Kontakt kursusudbyder:
FO-Aarhus
8000 Aarhus C
T: 87 46 45 00
E: jb@fo-aarhus.dk

Turleder: Naturvejleder og biolog John Simoni. John er indehaver af firmaet Natours.dk og er en engageret formidler og underviser, bl.a. på Kulturhøjskolen.
På turen rundt i Nationalpark Thy kommer vi til at opleve landskabet, stilheden, højt til himlen, kulturhistorie og de mange fugle, som raster og yngler i området. Vi forventer at se flere ande- og gåsearter, mange forskellige vadefugle – og sjældnere arter som trane, tinksmed, havørn og vandrefalk.
Turen er en del af FOF Aarhus’s turrække til de danske nationalparker.
Om Nationalpark Thy
Nationalpark Thy blev oprettet i 2007 med officiel indvielse d. 22. august 2008 og blev hermed Danmarks første nationalpark. Parken er 244 km2 og strækker sig i et op til 12 km bredt bælte fra Agger Tange i syd til Hanstholm i nord.
Etableringen af danske nationalparker var tænkt som en demokratisk proces, hvor private lodsejere, med jorder grænsende op til nationalparken, skulle høres. En langvarig proces! Derfor blev Nationalpark Thy Danmarks første nationalpark, idet ca. 80 % af arealet er statsejet, og kun 20% udgøres af private lodsejere. Forhandlingen om afgrænsningen af Nationalpark Thy var relativ enkel i forhold til efterfølgende nationalparker.
Om naturen i nationalparken
Naturen i Nationalpark Thy er storslået, åben, stille og uberørt. Et stort, sammenhængende og dynamisk landskab formet af flere hundrede års sandflugt, indeholdende landskabs- og naturtyper af både national og international betydning.
Her finder man nogle af Danmarks reneste søer: Vandet Sø og Nors Sø, såkaldte lobeliesøer omkranset af klitter, klitheder og plantager. Længst mod vest præges naturen af de hvide klitter, hvor sandfygning og påvirkningen fra Vesterhavet er størst. Mod syd er Nationalparken domineret af salte strandenge og laguner – et eldorado for rastende fugle!
Program:

09.00 – Afgang fra Musikhuset busholdeplads, Valdemarsgade 1, 8000 Aarhus C. Turleder John Simoni står for sikker kørsel og alt det uforudsete.
11.30 – Bygholm Vejle ved fugletårnet: Vi spejder efter havørn, vandrefalk, traner, skestorke, ænder/gæs og vadefugle.
13.00 – Frokost ved Nors Sø, mens der spejdes efter fiskeørn.
13.30 – Vandretur i Hansholm Reservatet. En mosaik af forskellige naturtyper og klitdannelserne så langt øjet rækker. Området huser ynglende traner og en stor bestand af kronvildt. Med stor sandsynlighed byder turen også på en af sæsonens sidste fiskende fiskeørn.
15.30 - Efter kaffe kører vi mod Flade Sø og Ørum Sø. Søerne er et resultat af et fejlslagen landvindingsprojekt fra 1868. Nu arbejdes der igen på at lade Hvidbjerg Å løbe gennem søerne for at fjerne op mod 175 tons kvælstof, inden det løber ud i Limfjorden. I dag huser søerne adskillige ynglende fugle, bl.a. stor præstekrave og stor kobbersneppe.
17.00 – Vi tager et sidste kig på Vesterhavet og kører mod Hanstholm, hvor vi prøver at finde et par af de større krondyrflokke, der græsser i skumringen.
19.30 – Efter aftensmaden vender vi næsen hjemad.
22.00 – ca. ankomst til Musikhuset.

Mindre ændringer af programmet kan forekomme, hvis vind, vejr og fugle ikke følger vores planlægning. Vi vil ligeledes tage hensyn til deltagernes ønsker, hvis det er i flertallets interesse.
Prisen er inkl.:

Bustransport i specialindrettet bus med borde, naturbibliotek, køkken og god benplads. Da der ikke forefindes toilet i bussen, foretages der stop undervejs efter behov.
Undervisning og guide.
Lidt sødt til eftermiddagskaffen.
Aftensmad der består af en gryderet med hjemmebagt brød og drikkevarer.
Kaffe/the og danskvand ad libitum på hele turen. Yderligere øl og vand kan købes i bussen.

Medbring selv:
Udover personlige ejendele bedes du medbringe en god madpakke til frokost, kikkert, vind- og vandtæt tøj, vandrefodtøj og evt. gummistøvler.
Læs mere om Nationalpark Thy

www.nationalparkthy.dk

www.visitnordjylland.dk/thy-nationalpark

da.wikipedia.org/wiki/Nationalpark_ThyUndervisningssted:
Musikhuset
Thomas Jensens Alle
8000 Aarhus C

Ugedag:
Fredag
Næste mødegang:
29-09-2023 kl. 09:00
Underviser:
John Simoni
Lokale:
P-Plads
Holdnr:
367009
Lektioner:
1
Mødegange:
1

Kontakt kursusudbyder:
FOF Aarhus
8000 Aarhus C
T: 86 12 29 55
E: mail@fof-aarhus.dk

Turleder: Naturvejleder og biolog John Simoni. John er indehaver af firmaet Natours.dk og er en engageret formidler og underviser, bl.a. på Kulturhøjskolen.
Vil du opleve Danmarks største fredede område, masser af vild natur og et af Danmarks største naturgenopretningsprojekter, så tag med en tur til Lille Vildmose!
Naturplejen involverer dyr som Galloway kvæg, Konik heste, vildsvin, krondyr og - som det eneste sted i Danmark - elge. Her finder du også Nordvesteuropas største lavlandshøjmose og store, uberørte skovområder, der ser ud som de skove, der prægede stenalderen. De uforstyrrede skove huser to par ynglende kongeørne og et par havørne, og i moseområderne yngler flere tranepar, sangsvaner og utallige mængder af ænder og gæs.
Naturplejen i Lille Vildmose er et forbillede for andre naturplejeprojekter i Danmark. Selv om vi ikke besøger området i yngletiden, kan mange af fuglene stadig opleves om efteråret, endda i større antal. Områdets historie og geologi kommer til at spille en stor rolle på turen.
Turen er en del af FOF Aarhus’s turrække til de danske nationalparker.
Program:

Kl. 9.00: Opsamling ved Musikhuset Aarhus’ busholdeplads, Valdemarsgade 1

Kl. 11.30: Ankomst til Muldbjergene; overblik over Tofte Mose og herefter frokost

Kl. 12.30: Vi kører mod Tofte Sø Tårnet med skarv, ænder og gæs og en god havørnelokalitet. Måske spotter vi elgene?

Kl. 13.30: Ankomst til Portlandmosen og Høstemarksvej med chancer for at se trane og kongeørn

Kl. 14.30: Ankomst til Lille Vildmose Centret

Kl. 15.30: Vi kører mod Aarhus

Kl. 17.00: Cirka ankomst til Musikhuset, Aarhus

Mindre ændringer af programmet kan forekomme, hvis vind, vejr og fugle ikke følger vores planlægning. Vi vil ligeledes tage hensyn til deltagernes ønsker, hvis det er i flertallets interesse.

Prisen er inkl.:

Bustransport i specialindrettet bus med borde, naturbibliotek, køkken og god benplads. Da der ikke forefindes toilet i bussen, foretages der stop undervejs efter behov. Undervisning og guide. Lidt sødt til eftermiddagskaffen. Kaffe/the og danskvand ad libitum på hele turen. Yderligere øl og vand kan købes i bussen.
Medbring på turen:

En velbjerget madpakke til hele dagen! Derudover personlige ejendele som kikkert, vind- og vandtæt tøj og skridsikkert fodtøj.
Turens sværhedsgrad er let. Vi holder flere busstop og går korte gåture af højst 2,0 km i jævnt terræn.Undervisningssted:
Musikhuset
Thomas Jensens Alle
8000 Aarhus C

Ugedag:
Fredag
Næste mødegang:
27-10-2023 kl. 09:00
Underviser:
John Simoni
Lokale:
P-Plads
Holdnr:
367010
Lektioner:
1
Mødegange:
1

Kontakt kursusudbyder:
FOF Aarhus
8000 Aarhus C
T: 86 12 29 55
E: mail@fof-aarhus.dk