AOF Vendsyssel Aftenskole
Grønnegade 15,1
9700 Brønderslev

Telefon:
98 28 28 98
Dronninglund Sangkor er et blandet kor på 20 medlemmer. Vi synger 4-stemmige sange og repertoiret er meget bredt - lige fra kirkemusik til lettere jazzsatser dog med hovedvægten på den danske sang. Vi dirigeres på 3. år af Henrik Strøm fra Aalborg. Vi deltager flere gange om året i sangstævner, hvor der er mulighed for at møde andre sangere fra hele landet, og hvor der er mulighed for at blive dirigeret af nogle af de mest benyttede danske kordirigenter. Vi giver selv koncerter forskellige steder og i forskellige sammenhænge. Vi øver i musiklokalet på Dronninglund Skole hver tirsdag aften fra 19.00 - 21.30 og har plads til nye medlemmer i alle fire stemmer. Vi lægger vægt på et godt socialt miljø, hvor vi udover sangen nyder samværet med hinanden.

Dronninglund Sangkor
Lindenovsvej 46
9330 Dronninglund

Telefon:
98843151/26213151

Kulturskolens Voksenundervisning
Torvegade 5
9700 Brønderslev

Telefon:
99455970


Vi er et upolitisk oplysningsforbund, oprettet i 1967, som drives af folk med en musisk baggrund.
MOF-DK opretter og gennemfører kurser, undervisning og anden oplysningsvirksomhed, så du kan udfolde dig på alle musiske områder. Vi arbejder inden for rammerne af folkeoplysningsloven, og vi tager os af alle administrative opgaver, sikring af tilskud mm., ligesom vi står til rådighed med tilbud og hjælp til oprettelse af undervisningshold.
MOF-DK har den største ekspertise med hensyn til oprettelse og drift af undervisning på det musiske område. Dette sikrer dig en professionel undervisning til den lavest mulige pris.


MOF Nord
Birkeholmvej 1A
9520 Skørping

Telefon:
98 39 25 99


Serritslev Husholdningsudvalg
V. Anne Marie Mejlvang Slåenvej 15
9700 Brønderslev

Telefon:
98 83 72 75

Vendsyssel Husflid er navnet på den tidligere amtskreds i Dansk Husflidsselskab. Som sådan er Vendsyssel Husflid den samlende og koordinerende organisation i Husflidsselskabets arbejde i Vendsyssel.

Når Vendsyssel Husflid udbyder kurser i husflid sker dette oftest i et samarbejde med de 4 selvstændige husflidsforeninger i det nordlige Vendsyssel.

For øjeblikket er der i Vendsyssel Husflids område 129
personlige medlemmer fordelt på 4 aktive husflidsforeninger:

Tårs og Omegns Husflidsforening
Jerslev og Omegns Husflidsforening
Uggerby Husflidsforening
Saltum og Omegns Husflidsforening

Af disse har de tre sidstnævnte egen selvstændig husflidsskole med lokaler til afholdelse af såvel kurser som aktiviteter, der er åbne for alle interesserede.


Vendsyssel Husflidskreds
Henriksvej 4
9800 Hjørring

Telefon:
98 92 04 63