AOF Aalborg
Kayerødsgade 37, 4. sal
9000 Aalborg

Telefon:
72 13 23 01


Den Nære Aftenskole
c/o AOF Nordjylland
9000 Aalborg

Telefon:
72 13 23 01


Den Rytmiske i Nordkraft
Teglgårdsplads 1, niv. 7
9000 Aalborg

Telefon:
98 16 70 77


DOF Aalborg Aftenskole
DOF Aalborg Aftenskole
9260 Gistrup

Telefon:
53 83 40 68


FOF Aalborg
Hobrovej 465E
9200 Aalborg SV

Telefon:
98 13 82 33


FOKUS Folkeoplysning
Strandvejen 19
9000 Aalborg

Telefon:
99 30 10 00


Gigtforeningens oplysningskreds i Aalborg arrangerer fælles bassintræning målrettet patienter med diagnosen Morbus Bechterew.
Men alle med fysisk handicap der har behov for bassintræning kan deltage.
Det er blot et krav at du er selvhjulpen ved omklædning, og at du kan gå på trapper, da der er trapper ned til bassinerne.

GOK Aalborg
Lerumbakken 11
9400 Nørresundby

Telefon:
98178436

Foreningen blev stiftet d. 23/7 1951. De første år var i lejede lokaler. Den 17/11 1958 kunne foreningen tage egne lokaler i brug, bygget af frivillig arbejdskraft. Der tilbydes kurser i træsløjd, bogbinding, ben og horn det efterår.
Den 15/3 1975 kunne foreningen tagen en ny tilbygning i brug. Skolen har gennem tiden tilbudt en bred vifte af kurser. Der tilbydes nu patchwork, vævning, knipling, strikning og hækling, trædrejning, træsløjd, billedskæring og kniv hold.
Skolen råder over en stor vævestue med 18 store væve, samt mindre skafte/ramme og båndvæve. To stuer til anden undervisning.
Sløjdsalen rummer 12 høvlebænke med tilhørende håndværktøj, 18 drejebænke i forskellige størrelser, med dertil hørende opspændings værktøj samt drejejern.
Maskinrum med båndsav, rundsav, afretterhøvl, tykkelseshøvl samt udsugningsanlæg og anlæg til at opfange svævestøv.
Skolen har gennem alle årene tilstræbt, at udbyde de kurser der er tilslutning til, og oppe i tiden, enten det er kurser på blot 6 timer eller 30 timer.

Gudumholm Husflidsforening
Parallelvej 14 Gudumholm
9280 Storvorde

Telefon:
61385854

Hals Sangkor er et blandet, 4-stemmigt kor med ca. 30 medlemmer. Repertoiret er bredt og favner bl.a. danske og udenlandske sange og viser, klassiske korværk, rytmiske sange og musicalmusik. Hals Sangkor har et norsk venskabskor, Ra Sanglag i Åsgårdsstrand, ikke langt fra Larvik. Vi mødes hvert andet år på skift hos hinanden.
Hals Sangkor har bestået i ca. 40 år og navnet stammer fra starten, hvor koret var hjemmehørende i Hals. I dag øver vi i Sundheds- og Foreningshuset i Gandrup , - hver onsdag kl. 19 - 21.30. - Nye medlemmer er meget velkomne, - ingen optagelsesprøve men lidt kendskab til noder en fordel.
Korleder/dirigent Alberte Bønkel.

Hals Sangkor
admin. Rie Vistisen, Kærsgård 7, V. Hassing
9310 Vodskov

Telefon:
29802047

Højskoledage i Nørresundby holder til i Nørresundby Kirkecenter,Kapelvej 2.
På ti tirsdage i løbet af sæsonen er foredrag, højskolesang og frokost rammen om arrangementerne.

Højskoledage i Nørresundby
Skt. Peders Gade 20
9400 Nørresundby

Telefon:
98 17 07 18
Email:Lille Skole For Voksne
Bispensgade 7, 2.
9000 Aalborg

Telefon:
98 13 80 66


LOF NORD
Godthåbsgade 8A
9400 Nørresundby

Telefon:
59 18 33 50
Email:


MFÅ
Nysøparken 21
9400 Nørresundby

Telefon:
98 17 70 75

MOFNord arbejder inden for rammerne af folkeoplysningsloven.
MOFNord er et upolitisk oplysningsforbund, som drives af folk med en musisk baggrund.

MOFNord er deltagernes eget oplysningsforbund. Hvert hold fungerer som en forening med egen bestyrelse, der træffer beslutninger vedrørende timetal og deltagerbetaling samt indstiller til MOFNord ansættelse af underviser.

MOFNord er en paraplyorganisation, som varetager en række opgaver for en del foreninger, som alle har det til fælles, at de samler en større eller mindre flok omkring en musikalsk aktivitet, normalt kor og orkestre. Foreningens medlemmer er kun medlemmer af MOFNord i det omfang, de er medlemmer i de decentrale foreninger.

Derfor har vi meget lidt kontakt til de medlemmer, som udgør korene og orkestrene, de registreres i de enkelte foreninger. Vi opbevarer oplysninger på formand, kasserer og musikalsk leder i foreningerne. Derudover har vi kontaktoplysninger på MOFNord bestyrelsesmedlemmer.

MOFNord tilbyder lektioner til en fast pris, som betyder, at jo flere man er på et hold, des lavere kan holdets bestyrelse sætte deltagerprisen.
Derfor er MOFNord et af de billigste oplysningsforbund.
En undervisningstime for et hold i Aalborg koster i 2022 kr. 260,-
Priseksempel:
Et hold med 25 elever i 40 timer.
40 timer x kr. 260,- = kr. 10.400,-
pr. deltager ved 25 elever ca. kr. 416,-
Er I flere på holdet, bliver det endnu billigere.
Musisk Oplysnings Forbund MOFNord
Mirabellevej 10
9000 Aalborg

Telefon:
98 16 95 57 / 21 78 60 48


Seniordans Nordøstområdet
Severinsensvej 62
9370 Hals

Telefon:
20 95 34 62

Svenstrup Husflidsforening er en lille forening hvor vi arbejder med træsløjd og knivmageri.

Foreningens kurser afholdes som almindelig aftenskoleundervisning, men deltager men i undervisningen kan man også deltage i foreningens generalforsamling.

Der er altid mulighed for at komme og besøge os, og se hvad vi kan tilbyde.


Vi afholder årligt kurser i to perioder, hvor den ene starter først uge i oktober, og afsluttes før jul. Den anden starter anden uge i januar, og afslutning midt til slutningen af marts. Begge perioder med kurser af 30 timers varighed.Svenstrup Husflidsforening
Svenstrup skolevej 19
9230 Svenstrup

Telefon:
50 93 40 04Teologisk Voksenundervisning
Thulebakken 1
9000 Aalborg

Telefon:
96 34 19 21
Email:Vadum Husflidsforening
Ellehammersvej 95
9430 Vadum

Telefon:
22 46 54 58Strandvejen 19, 9000 Aalborg

YOGA HUSET Aalborg
Strandvejen 19
9000 Aalborg

Telefon:
99 30 10 00Vævekredsens formål er at inspirere og styrke interessen for arbejdet med garn og væv. At vedligeholde et gammelt håndværk ved kurser, workshops, udstillinger og åbent hus. Vævekredsen arrangerer ca. 4 en-dags kurser og 4 workshops om året til inspiration og udvikling af den fælles interesse.Østvendsyssels Vævekreds
Skivervej 80
9362 Gandrup

Telefon:
20 13 69 92Aalborg Korskole er behjælpelig med:
- At skaffe øvelokaler
- At skaffe dirigenter
- At organisere kurser for sangere
- Udlån af forstærkeranlæg mod et mindre vedligeholdelses- og administrationsgebyr

Aalborg Korskoles fremtidige initiativer:
- Korøvelokaler: antal og indretning (instrumenter, akustik, overhead osv.)
- Kurser for korsangere.
- Fælles arrangementer.

Aalborg Korskole
Østerbro 74
9000 Aalborg

Telefon:
98 12 68 55

Aalborg Kreative Skole tilbyder musik- og mosaikundervisning på små hold.

Aalborg Kreative Skole
Rihimækivej 6
9200 Aalborg SV

Telefon:
20 51 61 50